Miesto sodas, tai facebookas. Gyvai!

Ini­cia­ty­vi­nės Mies­to so­do at­gai­vi­ni­mo gru­pės vadas Li­nas Jakš­to­nis atrado, jog  glūkoidams susiburti kartą metuose visuotinai jau įprastas reiškinys, bet kad tie patys glūkoidai ir jiems prijaučiantys susiburia Miesto sodui paremti, yra žavu, priimtina ir istorija to nepamirš.  Lokalinėje spaudoje renginys nušviestas plačiai ir detaliai, todėl mes tik pateiksim savo įžvalgas trumpai, konkrečiai ir kviesime pažiūrėti... Skaityti toliau →

Create a website or blog at WordPress.com | Sukūrė: Anders Noren

Aukštyn ↑