Skrajutė broliams miestelėnams dėl Anzelmo Matučio namų

RASA PETKEVIČIENĖ

Aną dieną Alytaus Stasio Kudirkos ligoninės bibliotekon užsuko Vilmantė iš Matučio muziejaus pasigodoti kultūros bėdomis. Atnešė asociacijos „Matučio namai“ kreipimąsi į “geros valios žmogų“: padėti ir prisidėti. Paimu tuos lapus – vieną geltoną, kitą – mažiau. Išėjus Vilmantei, perstatau skaityklėlės baldus. Mažąjį, gražiausią, stalelį skiriu šiems dviems Matučio namų “atsišaukimams“. Šalia dar pridedu kažkada, gydytojo  Stasio Kudirkos 100-osioms metinėms, paruoštą brošiūrą. Atverčiu to leidinėlio skyrių, pavadinimu “Dėkojimas“.  Jame pateikiamas pasakojimas, kaip sukrutusi Alytaus bendruomenė ruošiasi paminėti daktaro Stasio Kudirkos 60-metį: „Gydytoja Rita Kiguolienė pas savo kaimyną Anzelmą Matutį užsako specialią poemą, kurioje atsispindėtų visų padėka gerąjam gydytojui. Rankraščio faksimile pateikiama poeto “žinutė“ – šmaikštus ketureilis gydytojai Ritai Kiguolienei, išpildant užsakymą:

“Miela Kaimyne,
Pabaiga jau yra!
Prašau!
O pradžią –
Tuoj rašau!“

…Ir – poeto Anzelmo Matučio parašas. Na, o toliau, žinoma, “poema”…

Mes nesame susaistyti ryšiais, kuriuos, kai tik norim, galim nutraukti, ir kai užsimanom –  vėl atnaujinti. Mes esame susipynę ir persipynę šaknimis. Daugelio mūsų kartos sąmoninga pradžia prasideda ketureiliu:

“Tėviškėlę aš turiu
Nemunu apjuostą
Su dangum melsvai žydru
Ir sesutės juosta“

Matučio namai – tai vieta, kurioje mus gražiai apjuostų bendrai išgyventi Pradžios patyrimai.

A. Matučio linkėjimai daktarui Stasiui Kudirkai jo 60-mečio proga

Reklama

Išsaugokime poeto Anzelmo Matučio atminimą

ALDONA MARCINKEVIČIENĖ

aldona_2

Ne vien melancholiškasis ruduo kaltas, kad vėl ir vėl vartau V.Drėmos ,,Dingęs Vilnius“ ir jo puslapiuose matau…mūsų Alytų : Z.Bulgakovo fotografijose ir – atrodytų visiškai netolimos praeities atsiminimuose. Visuomeninėms reikmėms neišsaugotas ,,namas su liūtukais “ (ačiū, kad bent liūtukai neišsilakstė), legendiniai kultūros namai ( ach, mieloji mūsų ,,kultūrkė“ ), ilgai tarnavę kelioms alytiškių kartoms , tapo tylūs ir niūrūs , miestelėnai pavargo besiginčydami, kur yra Miesto centras ( matyt, sunkiausia rasti tai, ko jau nėra, bet …lyg ir privalėtų padoriam mieste būti).Tada tik ir belieka nubalsuoti, kad Alytaus miesto simbolis- ROTUŠĖ….
Tuo pat metu metu žydukų mokykloje įsikūrę muziejininkai neriasi iš kailio, savo edukaciniais ir kultūriniais renginiais stengiasi įrodyti, kad muziejus – tai ne dulkėtos lentynos, saugančios niekam neįdomius kažkieno kažkada ir neaišku kuriam tikslui surinktus eksponatus. Tur būt, ne per drąsiai pasakysiu, kad į čia  baigia pereiti ( gal- perskristi) geroji senosios ,,kultūrkės“ aura.

Matu_io kiemeMatu_io kambarys

Šiandien iškilo realus pavojus muziejaus filialui- A.Matučio muziejui.Tur būt, tiesiog neverta laukti, kad ateis kas nors,, nuog Luksnėnų“ ar ,,nuog Pivašūnų“ ir… A.Matučio muziejus bus išgelbėtas. Ką šiandien galime padaryti mes? Susikūrusiai asociacijai ,,Matučio namai“ labai reikia ,,cikrinių alyciškių“  idėjų , minčių, visokeriopos pagalbos, žinoma, materialinės- irgi. Turiu viltį, jog  kreipimasis pateks  į šį puslapį. Juk glūkoidų išsibarstymo arealas pasaulyje toks platus. Turiu žinių, kad į šį darbą jau  aktyviai įsijungė  Vilniaus alytiškių klubo nariai.
Tikiu, kad ir toliau A.Matučio gatvėje gyvuos Stumbražolių vakarai, skambės kaip skambėję mūsų nepakartojamojo  Šekspyro dainos …
Pageidaujantiems galiu rekomenduoti patentuotą vaistą ,,alyciškumui “  pastiprinti : imkit ir vėl iš naujo perskaitykit J.Kunčino ,,Baltųjų sūrių naktį“. Jei jau kas labai ,,suskaitė“ šią savo paauglystės knygą, rekomenduoju tikrai krizine kaina įsigyti naująjį ,,Gimtojo žodžio “ leidyklos platinamą leidimą. Aš tai jau padariau. Padėjo. Dar ir kaip….

pdf_icothumbnail Kreipimasis į geros valios žmones

Daugiau A. Marcinkevičienės straipsnių:
Glūkopedija: Miesto sodo muzikantai (2009)

Vytautas  Matulevičius, poeto sūnus taip pat rašo. Vienas garsiausių Hiperbolės hitų “Vandens ženklai“ – Vyto kūryba. Čia pridedame jo kūrybos dainos teksą dainai, kuri, berods, dar nesukurta …

pdf_icothumbnail Vytautas Matulevičius. Tu žadėjai kaip kregždė sugrįžti.