Glūkas 2019. Gretos auga

Po trumpos pertraukos čia vėl Birutė ir Vytautas Balynai. Tai žmonės, su kuriais bendrauti nepaprastai paprasta. O ir naudinga, pokalbiuose pleti akiratį, retkarčiais sužinai tai, apie ką net nebuvai girdėjęs. Vytas anais laikais grojo „Kaukuose“ kartu su Romu Stankevičium ir Vytu Pisaravičium. Gitarą vis dar paima, tad nepasikuklino padainuoti pora songų (kartu su Birute). Respektas.

Kęstas Beiša ir Gytis Dabrega – vairuotojai-profiai, maišantys Europą skersai išilgai. Gytis, paklaustas, ką veikia kai nevairuoja, pasakė: gaunu tris laisvas savaites.  Pirmą maloniai ilsiuosi, antrą – apsiprantu su poilsiu, o trečią jau mintyse važiuoju.

Pevėsuojant LT vėlevėlei ant automobilio, į aikštelę įsuka Algis Adomaitis su žmona ir amerikiečiais anūkais. Glūko vaikai su jais bendrauja anglų kalba ir taip tobulina komunikavimo įgūdžius.

Vytas San Simnas Stanevičius savo apsilankymu ir fotofiksacijomis praturtino Garažų Klipų vaizdo kūrinėlį apie susitikimą.

 

Šeštadienį pasigedome Rimvydo „Viduko“ Aglinsko, paskambinome: sako „ant Himno“ būsiu. Ir atvyko. Tikras glūkoidas. Respektas. Papidoma info Vidukui: sekmadienį čia buvo ir su mumis bendravo Šančių magnato Arvydo M. sesuo su vyru,  kurie prie Glūko, kaip ir mes lankosi dešimtmečiais.

Kai kažkieno mašinoje pasklido Alberto „Šekspyro“ Antanavičiaus daina, pirma mintis: o kur Šekspyras. Šį kartą susitrejinti jam nepavyko. Tiek vietų vienu metu aplankyti neįmanoma. Nors sekmadienį, grįždamas iš Pietryčių Lietuvos, domėjosi ar dar liko kas prie Glūko. Važiavo tai pro šalį. Deje, paskutinieji išvyko pavakare.

Savo atvykimu glūkoidus nudžiugino olimpinės čempionės: Vida Vencienė, iškovojusi aukso ir bronzos medalius 1988 m. žiemos olimpinėse žaidynėse Kanadoje ir Daina Gudzinevičiūtė  –  2000 m. Sidnėjaus olimpiados aukso medalio laimėtoja. 2012 m. išrinkta Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidente. 2018 m. tapo pirmąja atstove iš Lietuvos Tarptautiniame olimpiniame komitete. Daina pasidalino įžvalgomis apie neracionalius valdžiažmogių veiksmus, sukėlusius nesklandumus LT olimpinio sporto pasaulyje.

Kad sportas nekenkia sveikatai, įrodė Donatas, atvažiavęs nuo Alytaus iki Glūko dviračiu. Rezultatas: 1 valanda ir 40 minučių. Tikslo siekti olimpinių aukštumų neturėjo, bet sportinės kilmės adrenalino pakako.

Jonas Kudirka su žmona Onute čia ne pirmą kartą. Jonas važiuoja į Kopenhagą žiūrėti Metallica, pergyveno, kad tuo pačiu laiku konceruos ir John Fogerty, o susidvejinti nepavyks.

Gyvūnų pasaulis. Rasos 3 mėnesių ispanų vandens veislės šunelis atliko šuolį nuo liepto į ežerą. Pats įvykis svarbus dar ir kita prasme. Tai signalas žmogeliams, amžinai keiksnojantiems gyvenimą: BAIK VERKŠLENTI & DARYK.

Virgius Lepeška visad laukiamas. Šį kartą Virgis priminė įvykį, kurį dėl senaties termino (tai vyko 1974 metais) galima paviešinti. Du Kauno Politechnikos Instituto studentai Romėnas ir Dzilbus penktadienį iš Kauno autobusu grįžta į faterlandą. Autobuse randa piniginę su 35 rubliais. Nerūpestingas pinigų savininkas neatsirado. Galėjo pasidalinti per pusę. Bet ne. Vakare nuėjo į „Nemuno“ restoraną (Dzilbus ten po paskaitų važinėdavo groti) ir ten nupirko dėžę punšo. Vaišino visus iš eilės, nes tie visi: muzikantai ir „Nemuno“  lankytojai  buvo savi ir tobulai supratingi. Visi maloniai ragavo ir gyvai dalijosi patarimais, ką su tokia „krūva“ pinigų būtų buvę galima nuveikti.

GLŪKAS 2019 || Garažų Klipai 2019 || Trukmė 00:17:28

 

Agnė, po trumpos pertraukos atvyko čia su sūneliu Tauru ir sutuoktiniu Andrium. Mažylis Tauras su tėčiu Andriumi čia pirmą kartą. Linkime, jog tokie apsilankymai taptų tradicija. Vlado „Kapitono“ Dimavičiaus draugė Valė  glūkinėjo su savo sūnumi ir šeima. Jie taip pat čia svečiai. Linkime to paties, kaip ir Agnės šeimai – tapkite glūkoidais ir nepraleiskite susirinkimų. Reikia paminėti, jog 1 1/2 metų Vėjas, Loretos ir Aido sūnus oficialiai čia taip pat pirmą kartą. Ir tikrai ne paskutinį.

Glūkzaurai: Virgilijus Beiša ir Gintautas „Dzilbus“ Unguraitis „atsivežė“ pilną savo genčių sąstatą. Tai ypatingai retas atvejis. Virgiaus palydą sudarė žmona Rima, vaikai su šeimomis ir sutuoktinių tėvais, viso 13 peronų. Dzilbaus: žmona Laima, abu (retas atvejis) vaikai su šeimomis – 9-ios personos.

 

Apie orus.  Peršasi išvada, jog orų  prognozavimo tarnybų ir apsų geriau nebūtų iš viso. Tai, retkarčiais tik įneša porciją chaoso ir dezinformacijos. Gerai, kad glūkoidų savimonė pakankamai tvari ir manipuliavimams nepasiduoda. Pakako saulės ir šilumos, lengvai pakrapnojo naktį į sekmadienį, tačiau naktinių pokalbių klubo dalyvių tai neįtakojo.

Šį kartą valstybinė Mindaugo diena sutapo su glūkoidų sambūrio data – dviguba šventė!

Šeštadienio popietę Agnė surengė koncertą. Dzilbus su Rasa talkino. Jie negrojo ir nedainavo jau keletą metų, tik pusvalandį repetavo prieš pasirodymą. Atrodo, publika tai suprato ir tai patvirtino aplodismentais. Koncerto metu prisiminėm glūkoidą-veteraną Viktorą Jonkų, kurio netekome sausio mėnesį. Julei ypatingi nelengva, kai šalia nėra Viktoro. Ir dar prie Glūko, kur abu neišsikiriamai čia kelis dešimtmečius dalyvavo.

Laiko judesiai tiesiog nepstebimai spartūs. 2021 ateis greituoju būdu. Kas tada įvyks?

Tada ir patirsim. Tik reikia sulaukti!

Padėka visiems prisidėjusiems foto-video medžiaga. Gaila, darant filmą nepavyko susisiektis su Ilona ir Artūru. Filmo garso takeliui Mykolo repas būtų tiesiog nepakeičiamas.

Fotogaleriją rasite čia:

Reklama

Glūkzaurai iš Madrido Linijos kalne

Kiekvieną pavasarį, Vidzgirio botaniniame draustinyje susirenka keletas glūkzaurų. Čia jie praleido vaikystę-paauglystę. Čia Dzilbus ir Alvydas Petkevičius1966, klausydami Liuksemburgo radiją svarstė – tai kurie geresni: rolingai ar bitlai.  Virgis Beiša, apie 1968, slidinėdamas Petrovo kalnuose kartu su Viktoru Reinikovu, ėjo sniege ieškoti Viktoro pamestų dantų. Taip prisakė odontologas, į kurį jie kreipėsi pagalbos,  kai po nesėkmingo nusileidimo stačiu šlaitu, Viktorui slidžių lazda išrovė keletą priekinių. Čia Antanas Ga-Ga Antanavičius su Dzilbum apkase lošė šachmatais, o Albertas Šekspyras Antanavičius su Romėnu (Romu Zdanavičium), Dzilbum ir Virgium Lepeška pavasariais gaudė ežges (kai jų dar buvo)  su meškere, kurioje  bent 4 kabliukai pririšti.

Rimvydo “Viduko“ Aglinsko foto

Šiandien (matysite filme) jie ramiai nepraeina pro turnyką (skersinį, prisitraukimams atlikti ir prikaltą prie dviejų šalia augančių medžių). Tai akivaizdus įrodymas,  kad paslaptingiausia sąvoka visatoje – laikas –  nestovi vietoje. Susitikimas  sutapo su  Aisčių drumerio ir vokalisto Vaclovo Kazlausko (1948-2019) laidotuvėms ir  po keleto valandų jau  rinkomės ant Linijos kalno Vidzgiryje. Nepamiršom ir Viktoro Jonkaus (1950-2019), Aisčių bosisto, kurio netekome metų pradžioje. Liūdni reikaliukai pradėjo lankytis miesto muzmenų pasaulyje. Kad ir kaip bemąstytum – ši objektyvi realybė neaplenks nė vieno.

GLŪKZAURAI IŠ MADRIDO 2019 ||  Garažų Klipai || 2019

Paskutinė metų diena. Jie vėl čia

 

Kažkada, neatmenamais laikais, Rima pašnabždėjo, jog paskutinę metų dieną susitikti prie Glūko yra didelė dorybė: su praėjusiais taip atsisveikinsime, pamatysime ir palinkėsime gėrio vieni kitiems akivaizdžiai, ne laišku ar SMS. Kai tik neužpusto, čia atkaklūs ir susirenka. Graži netikėta naujiena – iš Olandijos pirmą kartą su dukrele čia atvažiavo Aistė, Viktoro ir Julės vyresnioji. Gali būti, kad Aistę čia dar vaiką atsiveždavo Viktoras, kai čia žvejodavo. Gal komentuose patikslins. Antra staigmena: mūsų startuolis, korespondentas, fotografas, begalę laiko aukojantis glukoidų tinklapiui gyvuoti, Vytas „SanSimnas“ Stanevičius atvažiavo kartu su žmona Diana. Džiaugiamės. Pozityvūs žmonės glūkoidų bendruomenei – visad welcome!

Tiesioginiais ir periferiniais kanalais sulaukėme Alberto “Šekspyro” Antanavičiaus, maestro Alvydo Jegelevičiaus, Vyto Galbuogio ir Virgiaus Lepeškos Naujametinių sveikinimų ir linkėjimų. Jiems čia atvykti sutrukdė objektyvios ir pateisinamos priežastys. Bet, kai po metų-kitų pertraukos čia vėl Kęstas su Dana – maloniai nustebino. O mes jau manėme…

Pasidalinome šventines dovanėles: nepakartojamo skonio Viktoro duona, knyga apie Alytaus futbolą, prie kurios gyvavimo prisidėjo ir glūkoidų tinklapio komanda, Vyto Matulevičiaus poezijos knygelė pasiekė adresatą –Virgilijų Beišą tik dabar, o Samuelio Taco dar laukia.

Akcija vyko nuoširdžioje šventinėje aplinkoje, nes glūkoidai visad turi nedidelių, bet veiksmingų idėjų pagražinti retas susitikimų akimirkas. Apie tai matysite greitai padarytame filmuke.

JIE SUSIRINKO GLŪKE. 2018.12.31 || Garažų Klipai || Vytautas Stanevičius

Glūko pasimatymai 2018

Čia jie renkasi TRISDEŠIMT SEPTINTĄ kartą. Šiais metais sulaukėm trijų svečių iš USA, devynių iš Alytaus, dvylikos iš Kauno ir penkiolikos iš Vilniaus. Visi, nuoširdžiai norėjusieji susitikti – atvyko. Po ilgesnės pertaukos apsilankė ir maestro Alvydas Jegelevičius.  Gedas, trumpam parvykęs iš USA atostogų, rado keletą valandų pabūti su saviškiais. Albertas “Šekspyras“ Antanavičius sudainavo keletą savo dainų. Draugų vertinimu: vienos dainos buvo gražios, kitos N-14.  Algis Adomaitis, Madrido senbūvis, gyvenantis Kaune vėl paežerėje su žmona, anūkais iš USA.  Visad malonu matyti čia politologą Vytautą Dumbliauską. Kalbantis su šiuo exKurorto, dabar Vilniaus piliečiu, gauni tam tikrą satisfakciją, nes Vytas sugeba mintis reikšti rišliai ir argumentuotai. Vyto idėja rudeniui: susitikti panašiame kontekste “Pušies“ kavinėje. Kaip? Dar dalyvavo Viktoras su Jule, jie čia sąžiningai lankosi vasarą-žiemą, Dzilbaus grupiokai Vladas “Kapitonas“ Dimavičius su Vale, Rimvydas “Vidukas“ Aglinskas ir Vidminas Grabauskas su Aušra. Pirmeivės Rasa su Ilona su savo vyrais Donatu ir Artūru ir gausia vaikučių palyda.

Ko nėra tekste, rasite Garažų Klipų filmuke ir fotogaleroje. Nepraleiskite progos sužinoti viską išsamiai.

Glūkas 2018||  Garažų Klipai

Glūkzauras Virgius, kad nepavėluoti pas glūkoidus, įžvalgiai suplanavo kelionę su anūku apie Baltijos jūrą ir sugrįžo į paskirties vietą pačiu laiku. Dzilbus su Laima, tik atskraidinti iš Kipro, beveik iš aerouosto skubėjo susitikti, bet skubėjo per lėtai, todėl paskirties vietą pasiekė tik šeštadienio vėlų rytą.

Mykolas (Virgiaus anūkas) pateikė staigmeną: sukūrė ir padainavo dainą, skirtą Glūkui ir glūkoidams. Ją rasite Garažų Klipų filmuke. Beje, tai jau trečioji daina, skirta mūsų susitikimams. Jos čia visos::

         ⊃ “GLŪKOMANIJA“. Tekstas&Muzika – Albertas “Šekspyras“ Antanavičius. Atlieka: Albertas “Šekspyras“ Antanavičius. 2008?
         ⊃ “1981 SONGAS“. Tekstas&Muzika – Dzilbus. Atlieka: Agnė, Rasa, Ilona ir Dzilbus. 2011
         ⊃ “GLŪKO KARTA“. Tekstas ir atlikimas – Mykolas Orintas. 2018

Vieni atvyksta, kiti išvyksta. Atsitiktinai, šeštadienį po pietų atėjo momentas, kai čia liko tik Virgius ir Dzilbus su antromis pusėmis ir visais palikuonimis. Tai  priminė 1981 metus. Tada pagyvenę jaunuoliai Virgis su Dzilbum ir savo žmonomis  Rima ir Laima, su savo dukrelėmis  Ilona ir Rasa šventė abiejų jaunų vyrų gimtadienius. Tie jauni vyrai tada net nenutuokė, jog šių dviejų, ne pirmus metus bendraujančių šeimų kuklus vakarojimas prie Glūko išsiplėtos į 37 metus besitesiantį bendraminčių suvažiavimą. Ir lai tai tęsiasi iki sekančio meteorito smūgio į Žemės paviršių.

PADĖKOS: Dėkojame laiku atvykusiam Vytui “San Simnui“ Stanevičiui ir užfiksavusim reikiamus kadrus. Donatui – už įžūlios lapės, suėdusios glūkoidų vakarienę, nuotraukas ir judančius paveikslus. Jie įkomponuoti filmo pabaigoje.  Ir visiems kitiems, prisidėjusiems prie vaizdų kūrimo. Jei kažkas filmavote-fotografavote brolių Manerskų ir Šekspyro pasirodymus penktadienį, atsiųskite.

37-ojo glūkoidų meeto fotogalera::

SVEČIUOSE PAS WATĄ

VYTAUTAS STANEVIČIUS

Watas – šaunuolis! Mintyse gal ir ilgai brandino jaunystės draugų susitikimą Alytaus Kriaušiaus žemėse, o įgyvendino – staigiai, pasitaikius pirmai dėkingai progai. Į Wato kvietimą jo „laisvame plote“ Liepų gatvėje pavakaroti, pasidalinti dabarties džiaugsmais ir rūpesčiais bei iš širdies padainuoti susirinko futbolo komandai su atsarginiais prilygstantis nemandrų draugų skaičius. Svetingas šeimininkas buvo paruošęs nemažas sulčių atsargas šiai saulėtai gegužės dienai ir laukė didesnio svečių skaičiaus, deja, kai kam nepalankiai susiklostė aplinkybės. O gaila, čia laukta ir Wato buvusių „Dainavos“ futbolo komandos draugų, dviejų Romų – Dumbliausko ir Elsnerio, Remigijaus Klimavičiaus, Kriaušiaus senbuvio Laimučio Urbanavičiaus. Šekspyrui taip pat „darbo“ įrankiai ir gitara buvo paruošti.

gfgfdg
Tačiau buvo du iš “Aisčių“: Dzilbus, Viktoras su Jule, dar Kapitonas, Igoris, Jonelis Eidukevičius ir dar du Jonai – Verbauskas su Kudirka bei Vytautas Galbuogis, Bronius Matažinskas ir Vilius Vaicekauskas. O kur dar ir kai kurių antrosios pusės, tad Watui suktis prie sulčių „kranelio“ teko ne juokais. Tačiau jis pauzėse netgi vedė viktoriną iš „Dainavos“ futbolo komandos istorijos. Čia nepralenkiama buvo Valė, šalia savęs pasidėjusi du puikius prizus. Ne mažiau laimingas buvo ir Jonelis, su Igorio pagalba internetinėse platybėse atsekęs The Gun roko grupės kūrinį „The Sad Saga of the Boy and the Bee“, kurį mintyse niūniuodavo ir niūniuodavo, nesuprasdamas, koks čia „gabalas“ jam taip prikibo.
Na, o Dzilbus ir „bitlai“ – tarsi sinonimai. Už tai jis ką galėjo, tą ir padarė, daina „Yesterday“ nuskambėjo gyvai.
Šis Wato vakarėlis buvo smagi repeticija prieš susitikimą prie Glūko liepą su dar didesnėmis pajėgomis. Kad situacija būt artimesnė glūkoidų vasaros sąskrydžiams, trūko tik laužo Wato kieme ir palapinių ant žalios pievelės, bet šis scenarijus pasiliko Wato mintyse kitiems metams. Lai būna tai maža paslaptis…

Foto galera. Foto: Vytautas San Simnas Stanevičius

Trys muškietininkai ir d’Artanjanas

Tie vyrukai, bando susitapatinti su Diuma romanų herojais. Mat vaikystėje skaitė Tris muškietininkus, Po 20-ties metų ir Vikontas de Braželonas. Perfrazavus sau paliankiu rakursu: Nuotykinga jaunystė, Brandus vidurinis amžius ir Reziumė arba dabartis. Kai klevai leidžia paragauti savo sulčių, o Vidzgiris pražysta mėlynai, jie susiburia ant “Linijos kalno“, “Lankutėse“ ar “Po girininku“ ir postringauja įvairiausiom temom. Prisimena Miesto sodo laikus ir Kriaušiaus panas, Pink Floydų “See Emily Cry“ ir kažkur pradingusias Nemuno ežges.

Mikroreportažas iš susitikimo::
Glūkzaurai Vidzgiryje 2018 || Garažų Klipai pristato 2018

Paskutinė metų diena. Netikėtai gausus susirinkimas

Kai Žemė dar nebuvo apsisukus paskutinį kartą apie Saulę arba –  lygiai prieš metus čia, prie Glūko, gruodžio 31 dieną, apsilankė tik Viktoras su Jule. Bet šį kartą bendraminčių draugų gausa nustebino. Gal 2018 metai bus kažkuo ypatingi. Kilo mintis net Į VARTUS sustojus, nusifotografuoti, taip kaip padarėme jubiliejinio, 30-to susitikimo proga 2011 metais.

Buvo vaizdo transakcijos su Vokietija – kalbėjome su Onute, kalbėjome su Virgium Lepeška telefonu. Visi linkėjome vieni kitiems įvairių gerų ir banalių dalykėlių. Taip linkėti galima tik žmonėms, neturintiems kompleksų ir, svarbiausia, nuoširdžiai.

Kalėdų Senis dovanojo glūkoidams įvairių gėrybių. Du vyrukai skaitys Keith Richards – “Gyvenimas“, kiti Samuelio Taco “Trigubą Gyvenimą“. Dar kiti ir kitos – Vyto Matulevičiaus “Mozaiką“. Dauguma ragaus Viktoro iškeptos nesikartojančio skonio duoną. Dar viena dovanėlė, tai  Ubiquiti Networks divaisas FrontRow 4D8A,  filmuojantis, transliuojantis, patogus naudoti, mažas ir daug galintis. Galintis net glūkoidų naujametinį meetą nupaparacinti. Sutelkite dėmesį ir stebėkite:

Foto buvo daug, bet kokybiškų mažai.  Iš Algirdo Adomaičio fotogalerijos, Viktoro Jonkaus, Valės Pisaravičienės, Laimos Unguraitienės ir kitų, atrinkome geriausiais.

 

Sesija #33 arba Glūkas 2014

Belieka dėkoti nežinomam orų orakului, užvežusiam teisingą orą į Kristaus amžiaus sulaukusį  glūkoidų susibūriavimą. Taigi, jei ir nieko reikšmingo nebūtų įvykę, reziumuoti galima, kad viskas vyko taip, kaip ir dera, tvyrant šiltam orui ir dar šiltesniems  apsidalijimais naujienomis tarp bendruomenės atstovų. Juk daugelis metus nesimatė, o dar naujų veidų pasipylė, taigi įvairaus lygio tauškėjimo buvo apsčiai.

DSC09498 DSC09518

Berods, Algirdui Verbauskui reikia dėkoti, kad surinko puokštę jaunųjų glūkoidžiukų, kurie, labai tikėtina, puoselės glūkoidiškus įpročius ir papročius. Glūkzauras Virgilijus Beiša paskelbė moratoriumą dar 7 metus čia rinktis. Suprantama tai labiau liečia glūkoidus, kuriems Grigaliaus kalendorius primena apie  realų galą, kuris neišvengiamai nutinka visiems. Pabaiga –  nieko romantiško, norint ją atitolinti, tiesiog turime saugoti save, savo artimuosius, draugus ir drauges ir elgtis pagal  naujausius protingo gyvenimo kanonus. Jeigu veteranams pavyks dar ir po 7 metų čia atvykti (atveš, atstums vežimėlyje) – toks įvykis bus traktuojamas, kaip neįprastai įmantrus gyvenimo pokštas.

webui_imagas

Kapitonas Londone dirba dangoraižių griovėjų komandoje. Jokia paslaptis, kad profesionalus griovėjas uždirba daugiau už statytoją. Viena sąlyga: dangoraižius reikia griauti  be trotilo. Penktadienį atvyko Alvydas Jegelevičius, tačiau mylimos tetos laidotuvės jam sutrukdė pabūti ilgiau. O kas čia atvažiavo pirmą kartą? Ogi Eugenijus Vnarauskas (Vilnius). Tai senas alytiškis visada buvo su hipiakais, roko muzika, fotografas, pirmojo “Aisčių“ logo sumanytojas ir  kitų meniškų atributų kūrėjas. Pirmą kartą mus aplankė Vytautas ir Birutė Balynai (Vilnius). Vytas senais laikais Alytuje grojo su Liudu “Bulka“ Bulkevičium, kitais kultūrkės muzmenais. Vytas vis  dar “prisodrintas“  bitlų ir Deep Purple. Birutė vėlų šeštadienio  vakarą, kai atvyko Vytas Galbuogis, paskleidė ypač naudingų žinių paketą apie verslo psichologiją, jaunų verslininkų problemas ir jų šalinimą. 2015 metais sukviesime čia prie Glūko daugiau verslaujančio glūkoidų jaunimo ir prašysime Birutės jiems sukalti į jų pilkąsias ląsteles žinių, nuo kurių dar nė vienam nepablogėjo savijauta.

hd_ico Glukas 2014  ||   Kamera ir montažas – Dzilbus 

Mūsų bardas Albertas Šekspyras Antanavičius, drausmingas glūkoidas, pasiskambino ir pranešė, jog šiais metais turi svarbų svarbaus bendražygio jubiliejų minėti ir todėl susirinkime nedalyvaus.  O kaip Glūkas be Šekspyro ir AlviJago? Kas mums padainuos apie Seminariją ar Nemunėlį? Maestro Algirdas Verbauskas taip pat tik pusdienį laiko skyrė bendravimui ir dar dieną. Dzilbui, Agnei ir Rasai teko imtis iniciatyvos, kad bent kažkokiais garsais vis tik Glūko oras būtų įsodrintas ir po pusvalandžio trukmės  repeticijos, vykusios  nuošaliai po pušimi, sudainavo keltą songų iš Aisčių, Gintarėlių, Kertukų taip pat nepamiršo ir pasulietiškų hitų. Apie tai šis filmukas.

hd_ico Glukas songai 2014  ||   Kamera – Donatas  ||  Montažas – Dzilbus 

Lygiagrečiai laike ir vietoje glūkoidų meetui, visiškai šalia link Lavyso ežero, vyko rocko pelkių festivalis SWAMPFEST2014. Taip, tai privatus ir mokamas renginys geriems draugams ir prijaučiantiems. Ten vakarais vykdavo Rasa, Donatas, Agnė J., Kapitonas, gal dar kažkas iš glūkoidų. Mūsiškių atsiliepimai sako, jog tai SUPER. Ypač amerikiečių grupsas pavarė šeštadienį. Dalyvavo grupės iš USA, Švedijos, LT, Lenkijos. Aplinka jauki. Dzilbus davė šiam renginiui “microwoodstocko“ niką.

hd_ico Swampfest 2014 2014  ||   Kamera – Donatas  ||  Montažas – Dzilbus 

Nuotraukos galerijoje

galera_2014-gluk

 

GLŪKAS32

Svarbu žinoti. Pagal glūkoidų kalendorių Naujieji Metai prasideda liepos pirmąjį weekendą. Taigi Naujus glūkoidų metus paminėti rinkosi dalyviai iš Lietuvos, Norvegijos, Anglijos, USA ir Olandijos

Pirmas filmukas – “Prisistatymai“ jau on air. Dar matysite ir girdėsite Aldonos Marcinkevičienės pasisakymus apie glūkoidus ir Miesto Sodą, vakaro koncertus (featuring AGNĖ DABREGAITĖ) ir kitų garsių (koncertuojančių Pietų Amerikoje, Japonijoje ir kitur) ar mažiau girdėtų (garsas eina toliausiai iki Kybartų) atlikėjų pasirodymus, vieno-kito prasmingo pokalbio nuotrupas.

Jonas Kudirka buvo pirmasis, atsiuntęs keletų nepakartojamų fotoakimirkų. Maestro Algirdas Verbauskas taip pat padovanojo dar rengiamai Glūkas32 fotogalerijai šūsnį nuotraukų. Atidūs pastebėjo, kad daugelis dalyvių aktyviai naudojosi savo fotoįrengimais, todėl tikimės gauti daugiau fotoinformacijos. Laukiame nekantriai.

Aldona Marcinkevičienė papasakojo apie tai, kuo glūkoidai jai yra patrauklūs ir prisiminė savo tėvelį, kuris daugelį metų prižiūrėjo, puoselėjo Alytaus miesto Sodą. Apie tai – filme “Miesto sodas, žaidimai ir himnas“. Čia dar matysite Alberto “Šekspyro“ Antanavičiaus neįkainojamą savybę kažką organizuoti. Nepamirštami  “Glūkas ’92 gražiausia moteris“ rinkimai 1992. Šį kartą Albertas suorganizavo kvadrato turnyrą, kurio vyksmą valdė ir kontroliavo nepriekaištingai. Dalyvavo jaunuomenė – kitais metais dalyvaus pensininkai, turėtų būti graudžiai linksma.

000-2-pokalbiai--rasa-augus000 kotryna

hd_ico Glūkas32. Prisistatymai || Kamera ir montažas  Dzilbus

Glūkzaurų Virgiaus ir Rimos iniciatyva šeštadienio vakare bendruomenė sugiedojo valstybės himną Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dienai pažymėti.

Vakarais vyko improvizuoti pasirodymai įvairiuose muzikiniuose žanruose, o atlikėjų įvairovė žavėjo ir jaudino. Agnė su glūkoidų grupe “Agnė, Rasa, Ilona ir dzilbus (3Generations)“ atliko “Eternal Flame“ (žiūrėkite klipą). Beje, Agnė dar padainavo visą šūsnį gabaliukų, akompanuojant jos draugui gitaristui. Tai songai, kuriuos galima pamatyti ir išgirsti per MTV ar MTV Live HD TV kanalus.

hd_ico  Agnė Rasa Ilona – Eternal Flame || Kamera – Donatas, montažas – Dzilbus

Maestro Algirdas Verbauskas, kaip visad prisodrino Glūko orą smuiko garsais, o Vytas (Vilnius) padainavo pora opusų kaip koks E. Karuzo ir sukėlė visuotinas ovacijas. Plojimais publika palydėjo ir Vyto “Wato“ Malinausko dainavimą. Kadangi užkulisinė kritika tokį dainavimą vadina “užstalės pavarotizmu“, todėl ir plojimus traktavo kaip mandagius paplekšnojimus Watui per petį.

hd_ico Glūkas32. Vietinės reikšmės performansas || Kamera Donatas / Dzilbus || Montažas  Dzilbus

0000-dzilba000 virgius vikcius000-2-po-virgiusgusDSC07386

Rasa, beje, kaip ir Ilona, glūkoidų susirinkimuose lankosi nuo pirmojo meeto 1981,  prie Glūko būdama 12 metų dainuodavo Carpenters “Top Of the World“ dar kažką iš bitlų.   Šiandien Rasa, pritariant Dzilbui, savo dainom apeliavo į hipių kartos atstovus, kuriems tos dainos aktualios ir šiandien. Virgius ir Rima, Virgius Lepeška, Kapitonas, Laima, Vidukas, Vidma, Sigitas “Kefyras“ Kizala, Algirdas Verbauskas, Vytas Dumbliauskas su Marija, Viktoras Jonkus su Jule, Jonas Kudirka su Onute, Igoris su Jurga – štai tie adresatai, kuriems ir buvo skirtos Beatles, America, Chicago, Cat Stevens dar Kertukų “Lopšinė“ ir kiti songai.

klipas

Prisimenant “Aisčių“ karjieros pradžią, Viktoras Jonkus (vienintelis “Aisčiuose“ nuėjęs visą kelią nuo įkūrimo iki išsiskirstymo) pokalbyje su Dzilbum konstatavo, jog grupės šuolis į populiarumą (1970-1971) buvo dėka gabalų, identiškų šiandien girdėtiems, dar šviesos muzikos efektams scenoje ir nišos užpildymo, kuri tada buvo tuščia. Saldžios tuometinių “Aisčių“ solisčių dainelės apie garvežius tikrai nebuvo atradimai ir kelias į žinomybę.

hd_ico Glūkas32. Miesto sodas, žaidimai ir himnas || Kamera ir montažas  Dzilbus

Dar gitara skambino jaunasis gitaristas Justas Liškevičius (Verbausko linija), beje tai Alvydo A Jegelevičiaus sūnaus ‚,Yamaha“ muzikos mokyklos gitaros mokytojo Sauliaus mokinys. Labai pasigedome paties Sauliaus ir su maestro Algirdu Verbausku atliekamo Paganini gabaliuko. Pasigedome ir Alvydo A. Jegelevičiaus.

0000--verb-junior

Kitos žinios. Kapitonas prigaudo lynų. Maudynės vyksta nuo ankstyvaus ryto iki vėlaus vakaro, nes oras ir vanduo klasiški.

Trumpai glūkoidus aplanko Lietuvos TOK prezidentė Daina Gudzinevičiūtė. Kartu su prezidente atvyko ir olimpinė čempionė Vida Vencienė. Tiesa ta, jog vidurvasaryje garsi sportininkė tiesiog neatsivežė slidžių, bet priminti apie jos pasiekimus verta. Sportinis dosje: 1961 m. gimusi Lietuvos slidinėjimo lenktynių sportininkė Vida Vencienė 1988-ųjų žiemos Olimpinėse žaidynėse pelnė aukso bei bronzos medalius, o 1992 m. ir 1994 m. atstovavo Lietuvai žiemos Olimpinėse žaidynėse, tačiau medalių neiškovojo.

Ryte prie glūkoidų prisijungia undergraundo pažiba kino režisierius Emilis Vėlyvis. Emili, jei kitais metais tuo pačiu laiku būsi čia prie Glūko, maloniai kviečiame prisijungti nuo pat pirmų akimirkų. Žmogus, kuris turi ką, gali ir pasako, mūsų kompanijoje vertinamas aukščiausiais balais. Toks atstoja dešimtį tauškalių,  kurios (dažniausiai) puikiai pastebi kas, kiek prie ežero atsivežė mėsos ar šnapso (tai buvo seniai ir sklisdavo iš Kauno ponių tarpo), apiplepa kur-kas-ką apvogė, išsiskyrė ar apsiženino, nusipirko ar prarado,  apsirgo ar prisikliurkė į kelnes. Tai kliurkalizmo apraiškos, bet jos galioja, nes, esant tokio pobūdžio informacijos stygiui, gyvenimas tampa bespalviu.   Esame labai skirtingi, bet Glūkas mus vienija ir tai yra nuostabu.

Sulaukėme Linos su draugu Bartu. Lina čia lankosi su pertraukomis nuo 1981 metų.  Jie čia užsuko iš Olandijos keltu atvykę į Klaipėdą ir pakeliui “užkliudė“ Glūką.

Pirmą kartą su mumis melomanas Jonas Kudirka su žmona Onute. Jonas padovanojo krūvą DVD su pasaulinio garso grupių koncertais publikos švietimo tikslais. Kad Lietuvoje liktų vis mažiau bumčikų mėgėjų ir tauta palengva išmoktų atskirti š..ą nuo bandelės.

Dar vienas naujas veidas. Nors visiškai ne naujas – Madrido senbūvis Algis Adomaitis su šeima, daugelį metų gyvenantis Kaune, glukzaurų Virgiaus, Dzilbaus ir Šekspyro, paauglystės draugas.  Jis su žmona Zita atvežė čia  svečią – savo anūkutę Sofiją iš Atlantos (USA). Štai taip

Iki kitų Naujųjų metų!! Pagal glūkoidų kalendorių Naujieji Metai prasideda liepos pirmąjį weekendą.

Susitikimo, vykusio 2013 metų liepą, fotogalerija:

galera_picassa-2013

258,162

Glūkas 2012. Susitikimo dienoraštis

Vietoje įžangos. Tai kas turėjo įvykti – įvyko. Fotogalerija Glūkas 2012 bus nuolat atnaujinama. Tai priklausys nuo mūsų pačių, kaip greitai siųsite nuotraukas į atvira pašto dėžutę fotografijoms ir laiškams Glūkoidų paštas. Algis Verbauskas tą jau padarė. Sutikite su nuostata, kad surinkti visus įvykio trupinius neįmanoma, todėl jūsų atsiliepimai, komentarai, papildymai, patikslinimai būtų labai geidžiami.

Aidas sugrįžo į faterlandą iš ūkanoto ir vėsaus Glasgow Škotijoje. Ten paskutinę savaitę tyrinėjo Lochneso ežero vaizdingas apylinkes, vildamasis pamatyti plaukiojantį reliktinį ichtiozaurą. Jis sakė – ten žavu, bet naktimis palapinėje teko kalenti dantimis, o prie Glūko šilta ir saulėta. Ir tai tiesa – vasara prasidėjo šį savaitgalį. Gal todėl daugelis maudynių sezoną pradėjo būtent čia.

Vytautas Galbuogis, nagingas ir kūrybingas  glūkoidas, pernai vykusiame jubiliejiniame susrinkime Glūkas 30, kuris sutapo su glūkoidų pakūrėjų gimtadieniais, Dzilbui įteikė savo kūrinį, simbolizuojantį delnus, atsargiai laikančius vinilinį albumą. Šiais metais Vytas Virgiui padovanojo kompoziciniu požiūriu analogišką dirbinį, bet šis nedviprasmiškai vaizduoja Virgiaus pasirinktą gyvenimo liniją, tikslus ir pašaukimą. Virgius buvo sužavėtas ir sujaudintas, todėl atsargiai rinko padėkos žodžius.

Šančių magnatas Vidukas, pagautą labai di-i-i-i-delę lydekaitę, nuo ežero atnešė įvyniojęs į labai mažą žolių kuokštą, idant smalsi akis nenužiūrėtų. Reikia pripažinti, jog žvejyba nebuvo sėkminga, tačiau Viktoro lydekų ankstesnis laimikis, Julės tobulai paruoštas, maloniai dirgino glūkoidų skonio receptorius. Negalima neminėti ir Viduko Onutės, kuri iš naturalios kilmės produktų iškepė klasikinio skonio pyragą. Žinant kaip sunku šioje srityje konkuruoti su chemikalais prisodrintais konditeriniais gaminiais, Onutė sulaukė padėkos ir dėmesio.

Sulaukėme politikos apžvalgininko Vyto Dumbliausko su drauge Marija. Tai dar vienas iš Kurorto, anais laikais mušęs būgnus ir, draugų paprašytas, su exAisčiais restorane “Nemunas“ padainuodavo kažką kernagiško. Vytas nusipelnė pagyrų už objektyvų, analitinį ir nešališką politinių įvykių vertinimą TV laidose ar kituose žiniasklaidos kanaluose.

Vienas glūkoidų sueigų veteranų Virgius Lepeška savo atvykimu įrodė, jog pasimatyti su draugais čia yra tinkama vieta ir laikas. Būtina nepamiršti, kad pažinti Ameriką pagal Keruaką buvo jo idėja, gimus čia 2008 metais sėdint prie vandens, gulbėms plaukiojant ir pašnekovų būreliui postringaujant apie neįgyvendinamas svajones. Idėja virto kūnu ir glūkoidų tinklapis pasiįvairino šešiais reportažais iš žemyno, atrasto Kristupo Kolumbo arba Amerigo Vespučio.

Paulius tesėjo žodį, duotą per Jonines, vykusias Aptvare pas Džonį. Tai buvo puikus plovas. Apie tai matysite filme-kratinyje, kuriame Paulius pasakoja ne tik apie ingredientus, bet ir dvasinias būsenas, jausmus ar kitas harmoningas sąsajas, būtinas nepakartojamo produkto ruošimui, gaminimui ir pateikimui gausiam ragautojų būreliui.

 Kamera ir montžas Dzilbus || Filmas-kratinys, padėsiantis užpildyti momentus, kuriems komentarų neparašysi

Penktadienio vakaras priklausė Albertui “Šekspyrui“ Antanavičiui. Girdėjome visą spektrą temų su jausmu ir meile įkorporuotų  dainų arsenale: apie pokario partizanus ir seną Alytų, sentimentaliai lyriškas ir aštraus siužeto dainas, “Glūkomaniją“. Ši daina pretenduoja arba jau tapo sueigos himnu. Vis tik, norint kokybiškai nufilmuoti tokius koncertus, reikėtų ateityje juos rengti dar saulei nenusileidus. Agnė, viena progresyviausių glūkoidų pažibų , beje, švenčianti savo 15-tą gimtadienį, šį kartą dėl labai rimtų priežasčių negalėjo atvykti ir padainuoti. Jos songas “Eternal Flame“, kurį Agnė, neabejojame, būtų puikiai sudainavus, buvo repetuojamas “Aptvare pas Džonį“ Joninių pavakarėje. Išliko repeticijos video įrašas, paįvairintas šventės dalyvių judančiais paveikslais. Šis įrašas buvo keletą kartų transluojamas iPad monitoriuje glūkoidų susibūrime, vis pažadant žiūrovams, jog Agnė kitais metais pasirodys gyvai ir Dzilbui nereikės virtualiai dubliuoti glukoidų grupės “Agnė Ilona Rasa (Three Generations)“  lyderės balso.

 Kamera ir montžas Dzilbus  || Agnės songo repeticija, vykusi “Aptvare pas Džonį“ (beta versija)

Agnės senelis Kęstas, išgėręs dvi pintas alaus, tvirtai pažadėjo jai nupirkti gimtadienio proga iPadą. Danutė, ištikima Kęsto gyvenimo palydovė ir žmona, truputėlį nusistebėjo drąsiu vyro poelgiu, tačiau paminėjo  svarbų ir įgimtą jo  bruožą – pavėjui pažadų nemėtyti. Tai, kas aukščiau parašyta, Agnei teikia viltį brausinti Facebooke patogiai ir šiuolaikiškai. Galima dar pridėti, kad visi komunikacijų produktai prasidedantys “i“ raidele yra techniškai išbaigti, paprastai valdomi ir sukurti žmogui. Neveltui sakoma, jog, pavyzdžiui, telefonai skirstomi į dvi rūšis: iPhonus ir kitus telefonus.

Buvo miela paklausyti futbolo veteranų Vyto Malinausko ir Romo Elsnerio prisiminimų apie auksinį Alytaus futbolo periodą, kai jie iškovojo krašto čempionų titulą.

Augustas ir Lina greitai minės sąntuokos metines. Pirmą kartą čia atvyko ir Linos tėveliai. Tiesiog pasimetę šurmulio verpetuose nepasidomėjome jų nuomone apie sueigą, tačiau tikimės, jog jie vėl atvyks prie Glūko 2013 metais ir tai bus tiksliausia nuomonės išraiškos forma.

Mėlynės, žemuogės prašėsi būti surinktos. Laima ir Viduko Onutė tam skyrė dvi dienas po pora valandų. Šios tetos miško gėrybėmis nepamiršo pavaišinti mažuosius Mykoliuką ir Jonuką.

Vytautas “Styga“ Palubinskas, nors ir  neišmatuojamai užimtas įvairiais ūkiniais reikalais, surado 12 valandų, atvyko čia  ir jas praleido bendraminčių ratelyje. Vytas nupirko keletą akrų žemės vaizdingoje Nemuno pakrantėje ir, kai čia įgyvendins savo sumanymus, pakvies saviškius į pirtį  arbatos gėrimo ritualui, meditacijoms, pokalbiams apie gyvenimo esmę, prasmę, balandas ant kapo ir aptarimams kitų neišvengiamų gyvenimo tarpsnių, kuriuos mes visi patyrėme ar dar patirsime.

Šeštadienio pavakarėje apsilankė Algirdas Žemaitis ir Romualdas Ambroževičius, kuris čia atvyko dar nespėjęs tinkamai pailsėti po kelionės per kelias laiko juostas iš tolimosios Pietų Korėjos. Maestro Algirdas Verbauskas tuoj su Romualdu rado bendrą pokalbio temą. Algirdas sutiko Kęstą po 30 metų. Tai Centro chebrytė. Peršasi išvada, jog Glūko meetai – geras renginys ir vieta pasimatyti su vaikystės draugais.

Jau vėlų, šiltą ir jaukų  šeštadienio vakarą maestro Algirdas Verbauskas būreliui pašnekovų atsakinėjo į klausimus apie dirigento ir batutos vaidmenį, koncertinius turus ir kitas subtilybes, kurios eiliniam žiūrovui-klausytojui gali būti nepastebimos.

Miela buvo matyti čia Agnę Jonkutę su Tomu Krilavičium. Tai puikus tendemas, graži pora. Agnei teko savo adresu išgirsti keletą komplimentų, nutaikytų į jos pastarųjų metų kūrybinį pakilimą ir pasiekimus.

Šį kartą glūkoidų komuna savo stovyklą išdėstė visame plote dešinėje pusėje. Ryškėja tendencija kolonizuoti vis didesnį plotą. Dar dalyvavo glūkoido Vidmos dukra Giedrė su draugėmis, Tomas, Gintarė (visi Kaunas), Jovita (Alytus), Vatikanas (Vilnius) ir kiti defaultiniai dalyviai. Dauguma susirinko iš Vilniaus, Kauno ir Alytaus. Rengiant šį reportažą, atskridęs iš Londono ir tik nusileidęs į Vilniaus aerouostą, paskambino Kapitonas  su  intencija dalyvauti Glūko 2012 susitikime. Jis tikėjosi, kad renginys vyks liepos 6-10 dienomis. Tai dar kartą įrodo, jog glūkoidas privalo skaityti savo organą – tinklapį ir sekti informaciją. Viktoro Julė, turinti puikių statisto bruožų, pastebėjo, jog šiais metais čia galėjo apsilankyti apie 40 dalyvių. Vieni atvažiavo, kiti išvažiavo. Rotacija vyko nuolatos.  Buvo atvažiavusių jau ketvirtadienį. Buvo išvažiavusių tik pirmadienį.

Tai dar vienas malonus sapnas, kurį galima susapnuoti tik čia, prie Glūko. Trisdešimt pirmas puslapis užverstas.

Reportažas: 2012 išvakarės

Kai paskutinę 2011 metų dieną pasnigo, senųjų metų palydos prie Glūko įgavo šventinį kvėpavimą. 2011 metai – jubiliejiniai glūkoidams, šia proga Rima įnešė pataisą glūkoidų įkūrimo istorijoje. Plačiau apie tai rasite filme prie šio posto ir atnaujintame puslapyje „Kas yra glūkoidai“. Žora Bondarevas priminė mums išsakytus reikalavimus miesto valdžiai dėl Miesto Sode būtinų pertvarkymų, atstatant istorinius objektus.

Prie laužo paežerėje Julė visus pavaišino lydeka-silke, Tai Viktoro laimikis, paruoštas pagal specialią receptūrą ir skoniu pranokstantis įvairių   maximų sintetiniais prieskoniais prifarširuotą produkciją.

Igorio ir Jurgos mašinos muzonas atkartojo vasaros susitikimo metu skambėjusius, niekaip nepasimirštančius vinilo laikų hitus. Vidukas iš Kauno atvežė keletą DVD, kuriuos čia pat gyvai aptarėme. Vidas  Naujų metų išvakares praleis su Chris Norman ir Bonnie Tyler Kauno Arenoje. Muzikiniai pokalbiai tęsėsi ir Dzilbui švenčiant Naujuosius su Alvydu Petkevičium ir jo žmona Rasa. Alvydas pastebėjo, jog neteko pastebėti lietuvių estrados žvaigždę scenoje braukiant prakaito lašus, ko nepasakysi apie rokmenus, džazmenus ir šiaip įvairius singerius, kuriuos klausant, matai, jog jie sąžiningai dirba, atiduoda save čia ir dabar.

Sigitas „Kefas“ Kizala atvyko iš Londono pasimatyti su draugais ir pastebėjo, jei “anglas“ Kapitonas lankosi vasaros susitikimuose, tai Sigis, atvykdamas čia gruodžio paskutinę dieną, atstovauja londoniečius ir kitus Jungtinėje Karalystėje reziduojančius glūkoidus. Filme užfiksuota keletas linkėjimų visiems: jus sveikina muzmenas-veteranas Stasys Kazlauskas, sėkmingai besidarbuojantis muzikos mokykloje instrumentų priežiūros srityje, Algirdas Žemaitis ir jo dukra Rūta, nors labai skubėdami į šventinį simfoninio orkestro „Svajonė“ koncertą, kuriame groja ir Rūta, tarė keletą šiltų žodžių bendruomenei.

Plačiau ir vaizdžiai žiūrėkite filme “Naujųjų 2012 belaukiant“. Keletą Viktoro atsiųstų foto rasite galerijoje Glūkas 1981-2011

Iki naujų susitikimų.

Kamera ir montažas:   Dzilbus 

Glūkoidams 30 metų: susirinkimas lyg mielas sapnas (atnaujinta 2011.08.16)

ATNAUJINIMAI:

#6  FM99 kalbina glūkoidus (2011 08 16)

 Kamera – Donatas/Dzilbus ||  Montažas- Dzilbus  ||  “FM99 kalbina glūkoidus “ 

#5  Papildyta fotogalera “Glūkas 2011“ Linos (Olandija) atsiųstomis (5) nuotraukomis (2011 08 07)
#4  Įvertinus pastabas, atnaujintas jubiliejinis klipas Agnė Ilona Rasa – “Songas 1981“: išimti barškučiai ir kiti niekeliai, HD raiška (2011 07 25)
#3   Papildyta AlviJago ir Dzilbaus džazavimu Glūkas 30 tema (2011 07 23).
#2   Papildyta fotogalera “Glūkas 2011“ Linos (Olandija) atsiųstomis nuotraukomis.
#1   Dviejų dalių filmukas: “I Dalis. Profių valanda“ ir “II Dalis. Atviraujam ir bendraujam“.

ALVI JAGO IR DZILBUS DŽIAZUOJA SUSITIKIMO GLŪKAS 2011 TEMA

Alvi Jago: – Žiurėjau žiurėjau į tą Gluko 2011 nuotrauką… Gražu, nors biskį graudu, bet – šviesu, šviesu. Kartais atrodė, kad kažkur visai šalia ir Valdukas ir Simas ir Lilis ir kiti, išėję mūsų draugai, bičiuliai, bendražygiai…Taigi – žiurėjau žiurėjau ir pradėjau skaičiuot, džiazuot, improvizuot…

Dzilbus: – Aplankiau Aisčius kapuose prieš susitikimą. Pagarba ir ramybė jiems. Tai ką vis tik pridžazavai?

Alvi Jago: – Ačiū Dzilbau, kad aplankei mūsų bendražygių kapelius. AtA jiems visiems. O džiazas toks. Suskaičiavau nuotraukoj – viso 45 personos. Trys ex AISČIAI –Alvydas Jegelevičius-Jėgelė, Gintautas Unguraitis-Dzilbus su žmona Laima, Viktoras Jonkus-Vikcius-Einamkeptsriubos su savo Jule. Du gulintys – gulikai. Dar iš praeitos kolektyvines nuotraukos anuomet kažkas pasakė – du bananai. Taip – vienas žalias, kitas biskį pernokęs. Abu tinka vartoti, bet jei nepadėjai – nerušiok, kolera, ba gausi,..

Toliau – 9 tupintys – tupikai. Vienas jų – tamsiai žalias, mėgstantis, galbūt, uogas, ypač šaltalankio. Ponią Šaltalankę nesunku surast, ji – misis Renesansas. Kadaise ji išlipo iš seno paveikslo ir apsigyveno Lietuvoje. Jos gerbėjas ir saugotojas iškoduotas visai netyčia – pagal aistrą uogom. Du išsižiojėliai – Kapitonas ir Jėgelė gasdina vaikus ir normalius žmones. Baisu, kada jie subręs ?. O tas Jėgelė – iš viso nenormalus – šokinėja medžių viršūnėm kaip koks vištvanagis,.. Penkios juodos damos centre. Iš jų viena Zuikutis Nr. 2 ir iš jų viena misis Glukas 2011. Atspėkit, įminkit – balsuokit.

Dzilbus: – Žinai, tas Dainos Gudzinevičiūtės krėslas mūsų senjoras išprovokavo mesti iššūkį glūkoidų vyrijai. ¬ Suprask, nori misterio titulo – sėsk ant tos kėdės, o jos jau spręs. Ką manai?

Alvi Jago: – Nelabai įspūdingas tas įspaudas, kad senjoros galėtų spręst teigiamai (?). Nors mes žinom, kad joms reikia – skanaus,.. Man gal ir tiktų tas kreivas čili pipiriukas, bet jau ilgapimpių glukoidų čia nepasodinsi – nesės nė už ką…

Dzilbus: – Na, tu čia pavarei penkta pavara,.. Varyk toliau,..

Alvi Jago: – Misteris Glukas 2011 – vienas iš dviejų bananų. Aišku – žalias.  Geltonas niekada nepyksta, tik biskį pavydi. Gal (?).

Dzilbus: – Nė biskio. Tas geltonas turi nelietuvišką būdo bruožą: kai draugams ar kaimynams sekasi – džiūgauja.

Alvi Jago: – Tikrai nelietuviškas bruožas. Ir iš kur dar tokių atsiranda. Normalūs lietuviai (kai kaimynams sekasi) pila nuodus po tvorom ir pjausto padangas arba krenta iš pavydo negyvi,o čia, tas geltonas sau džiūgauja. Nenormalus. Matyt, ilgai gyvens,.. Toliau skaitau iš nuotraukos… Zuikutis Nr. 1 – ponia Beišienė. Šis žavumas akivaizdus. Nepavydėkit. Reikia gimt su tokia šypsena. Sportiškiausia dama – ponia Laima. Rezultatai akivaizdūs.Nepavydėkit. Reikia sunkiai ir kantriai dirbt.

Dzilbus: – Nuo tada, kai žmogus atsistojo ant dviejų kojų, yra žinoma, jog pirmasis vyro žvilgsnis į moterį niekada nesifokusavo į jos akis…

Alvi Jago: – Taigi visi žinom – moterys turi po šešias akis. Viršutinės – akutės- žibukės- grąžtukai, žemiau – tikros akys nuo akučių iki akiščių, o dar žemiau – tos, pagrindinės, kurios “drapalina“ mūsų akis – akėčios,..

Dilbus: – Mmm…

Alvi Jago:– Varau toliau… 8 žalieji – su senom Gluko maikutėm. Jie nežino kas yra žalieji, bet vistiek žali,.. 2 salotiniai berniukai-broliukai – bėgikai ir pagrindiniai plaukikai. 2 mįslingos damos. Viena susinepatoginus, kita – lyg ir prasikaltus… Glukas 2011 nuoširdumas – Julė Jonkuvienė, tikra draugė, gurmanė-maisto ekspertė, kuriai viskas skanu. Va.

Dzilbus: – Prieš gerus 20 metų Julė čia Glūke vaišino tortu iš kopūstų, dar ir šiandien skonis neišgaravo…

Alvi Jago: – A, supratau. Tai, matyt, Vikcius prieš tai kepė kopūstų sriubą, o po to Julė tortą darė ?.. Čia subtilūs dalykai, čia tik Aisčiai gali suprast,..

Dzilbus: – Ką dar matai nuotraukoj ?..

Alvi Jago: – Taip,..
Glukas 2011 žentukas – Oranžinis, norgų siaubas ir plentų monstras Gicka iš po Utenas.
Glukas 2011 martelė – gal kuri senjora pasigirs ir pagirs?
Glukas 2011 tortas – Laimos sukurtas dviejų aukštų tortas
Glukas 2011 “Skruzdėlynas” – fantastiškas bokštas, Danutės linijos sukurtas.
Glukas 2011 pora – susižiedėję ir jau pasižadėję: Lina ir Augustas.
Glukas 2011 mergelė – Laimos ir Ginto Unguraičių anūkėlė Ugnė Česnakauskaitė.

Dzilbus: – Dėl Ugnės turiu išlikti neutralus. Dar kas neskaidrumu įtars…

Alvi Jago: – Kodėl ? Jos grožiui nereikia “blato“, bet tikėkimės, skaitytojai komentaruose dar mus pataisys ir papildys.

Dzilbus: – Gera mintis. Gal dar ir balsadėžę įkelsiu. Beje, dėl komentarų mūsų tinklapyje, vis bandau paskatinti glūkoidus būti aktyvesniais savo organe: komentuoti, parašyti kažką. Galima palengvinti “prievolę“, pavyzdžiui perskaičius, jei patiko, padėti simbolį “+“, jei pasirodys, jog tai nesąmonė ar nepritarus rašinio mintims – dedi simbolį “X“.

Alvi Jago: – Taip, aktyvumo glukoidams stinga. Bent taip ar ne pasakytų. Kažkokia tarybinė baimė smelkia. Jei gerbi draugą tai ir kritikuok. Jis supras. Pagaliau – koks tu glūkoidas, jei net savo glūkoidų organo nekomentuoji ar kitaip dėmesio neparodai?.. Matyt, reiks sodint visus iš eilės ant tos Gudzinčiaus kėdės ir mieruot. Aš jau prisipažinau.

Dzilbus: – Kas dar liko ?..

Alvi Jago: – Dar ?..
Glūkas 2011 jaunikaitis – Saulius Jegelevičius (klasikinė gitara, vokalas)
Glūkas 2011 daininikė – Agnė Dabregaitė.
Glūkas 2011 artistiškiausias – Algirdas Verbauskas. Kas galėtų paneigt? Niekas.
Glūkas 2011 atraktyviausias – Vytautas Stan-Simnas per Los Alytų su vabalais.
Glūkas 2011 daktaras – Virgilijus Beiša-Ankstigulas-Ankstikelas (2100-04 00), Lietuvoje retai sutinkamas, nežinomos genties ir dar neištirtų genų turėtojas – visų glukoidų ir visų, susipykusių su šaukštu, angelas sargas, gelbėtojas ir guodėjas.
Glūkas 2011 džentelmenas ir misteris Santūrumas – V.Beišos žentas Artūras Orintas.
Glūkas 2011 ištvermė – V.Beišos anūkas, drąsuolis Jonukas pabėgęs iš Džonio aptvaro.
Glūkas 2011 inkorporantas, infiltrantas – misteris holland’eris su mįslinga dama. Įdomu?
Glūkas 2011 profesionalus futbolininkas – ponas Elsneris su žmona ir trenere Laima.
Glūkas 2011 žurnalistas ir muzikologas, “Aisčių” fanas Nr. 1 – Igoris Riabovas – IGO.
Glūkas 2011 dainius – Albertas Antanavičius-Shikslyvom (nepainioti su anglų poetu, kuris shika spirom).
Glukas 2011 atradimas – lyrinis baritonas ir futbolasas Vytautas Malinauskas-Watas 380 voltų (pirmas iš kairės)
Glūkas 2011 užklydėlė – olimpinė čempionė ir nuoširdi pakišų pakišėja Daina Gudzinevičiūtė, kilus nuo Alytaus, bet neprisipažįsta (kol kas). Tiek to – užlaušim ir priversim prisipažint. Tadukas (jos vyras) padės.
Glūkas 2011 atklydėlis – verslininkas Algis Vaitkevičius-Vatikanas (nuotraukoj jo nėra, Vatikane – taip pat).
Tai tiek. Visi kiti, atrodo, normalūs ir visai sveiki, o šie, aukščiau suminėti, jau turi ligos požymių.

Dzilbus: – Tai ačiū jiems, kad serga ir linksmina, džiugina mus visus savo nepaprastais ir nepakartojamais Savo spalvingų amenybių bruožais, kurių jokiuose muziejuose nepamatysi, neišvysi, tiktai čia – prie Gluko.

Alvi Jago: – Vardan mūsų nepaprastos ir neprarastos kartos, vardan mūsų Alytaus, Alytaus pašto ir Alytaus Nemuno, Vardan mūsų Dzūkijos, Nemuno ir Lietuvos,..

Dzilbus: – Vardan mūsų tėvų ir protėvių ir mūsų išėjusių amžininkų, vardan mūsų vaikų, vaikaičių ir būsimų kartų – būkim geri viens kitam.

Alvi Jago: – Būkim geri ir gražūs. Džiaukimės,.. O dabartės visi rozu – „gliuku, gliuku, gliu-ku, gersim po stikliu-ką…“ Atsiprašom, jei čia, džiazuodami, netyčia ką nors užgavom.

Gera linkintys – Alvydas Jegelevičius ir Gintas Unguraitis

____________________________________

Sulaukėme ir glūkoidų tinklaraščio skaitytojų, rašytojų ir šiaip gerbėjų, kurie atvyko čia vedini smalsumo: o vis tik, ką jie ten veikia? Šiuo atžvilgiu, jie teisūs – nepabuvęs nepajusi. Staigmena: Sidnėjaus olimpinių žaidynių čempionės, tada dar pasiekusios ir olimpinį šaudymo rekordą, Dainos Gudzinevičiūtės su vyru apsilankymas glūkoidų kompanijoje, maloniai nustebino. Dainos įteiktas suvenyras-kėdė mūsų senjoroms sužadino krūvą idėjų. Viena jų – organizuoti misterių rinkimus, sodinant juos ant kėdės ir matuojant tam tikrus parametrus… Kodėl ne? Gal kitais metais vyrai bus drąsesni ir tai net provokacija nelaikys.

Malonu buvo matyti Vytautą Galbuogį su žmona, kuris parašė glūkoidams atsiminimus apie Kanadą 1992, airiškus nutikimus, o čia įteikė savo dirbinį, vaizduojantį melomano plaštakas labai skrupulingai laikančias vinilinį Bee Gees diską. Dar Vabalų (VW) fiestą aprašęs Vytautas Stanevičius, kilęs iš San Simno, tačiau didžiąją dalį gyvenimo kūrybiniam darbui paskyręs gyvendamas sostinėje. Atvyko ir mūsų ištikima skaitytoja ir rašytoja Aldona Marcinkevičienė su anūku. Jos atsiminimai apie Alytaus žmones ir miestą neįkainojami. Su visa šeima šeštadienį ežero pušyne pasirodė FM99 radio frontmenas Liudas Ramanauskas. Glūkoidų tinklapio adminas ir pakūrėjas Donatas (Juodo) tuoj pat surado temas ir kartu su Liudu jas vystė, surasdami begalę sąlyčio taškų. Spaudėme dešinę Deividui Petkevičiui ir visai jo šeimai, taip pat iš Olandijos atvykusiai jo mamai Linai, kurią lydėjo jos draugas Bartas. Miela buvo pabendrauti su Alytaus futbolo veteranais Vytu „Watu“ Malinausku ir Romu Elsneriu.

Miss Glūkas Charizma 2011  rinkimuose neoficiali apklausa dažnai minėjo vieną ar kitą iš šių nuostabių glūkoidžių: Agnę, Ugnę, Liną, Giedrę, kurios klipo filmavime atliko veiksmus su susitikimų pradžios metais – 1981.  Jei jau Alvydas A.Jegelevičius eksprontu atrinko šias nuostabias miss dalyvauti klipo kūrime – tai jau šis tas. Kas vis tik nugalės, išsiaiškinsime sekančiame ture 2012 metais. Kad to nepadarėme šiame susitikime – organizacinė klaida ir pamoka.

Rasa su Donatu vėl pasirūpino, kad glūkoidai dėvėtų T-shirtus, papuoštus jubiliejinio susirinkimo simboliais. Artūras su Ilona pasistengė, kad patys mažieji turėtų marškinėlius su glūkoidų atributika ir logotipu ir išsiskirtų šviesiais tonais iš aplinkos.

Penktadienio vakarą išvydome tikrą, tikros muzikos koncertą-dovaną. Tai Algio Verbausko, Sauliaus Jegelevičiaus,  Albertas “Šekspyro“ Antanavičius ir Agnės pasirodymai sulaukę šiltų ir gausių aplodismentų. Tai J.S.Bach   Adagio iš Sonatos g-moll, smuikui solo (A. Verbauskas), F. Moreno Torroba – Turegano ir  N. Paganini Cantabile – solo smuikui su gitaros akompanimentu (A. Verbauskas, S. Jegelevičius-Junior) ir Ieva. Raudoni vakarai (Agnė). Dar reikia išskirti Sauliaus „Across The Universe“ iš bitlų disko Let It Be. Albertas  priminė visiems, jog jo paprastos ir nuoširdžios baladės, tiesiog susilieja su Glūko dvasia, kvapais ir prisiminimais. Dar vėliau pradėjo veiklą naktinis Glūko klubas. Dzilbus su dukra Rasa sugrojo ir padainavo muzikos rezistentams jų mėgiamus hitus, kuriuos tada jie klausė tik per Luxemburgo radiją. Skambėjo Monkees, Rolling Stones, Beatles, Don McLean, Troggs, Move dar Cheap Trick ir kiti. Foninę muziką produkavo  Igoris, transliavęs per autogarso sistemą tokias retenybes iš  atmintimos muzikos lobyno: 1910 Fruitgum Company: Simon Says, The Trashmen: Surfin’ Bird, Sam The Sham And The Pharaons: Wooly Bully, The Lords: Gloryland, Ohio Express: Jummy Jummy, Tommy James And The Shondells: Hanky Panky,  todėl nestebino, kai kažkas pasakė: na, žinai, šio ar ano gabaliuko nebuvau girdėjęs jau 40 metų. Paryčiais Jimas Morrisonas susiliejo su sapnais ir tai buvo nepakartojama.

Glūko susitikimams jau sukurtos dvi dainos: Šekspyro „Glūkomanija“ ir Dzilbaus „1981“. Jei dar atsiras aistruolių panašioms skanduotėms-dainoms kurpti, išleisime visą vaizdo diską.

Išbandyti minimartoną šį kartą panoro apverktinai mažai dalyvių. Pagarba glūkzaurui Virgiui su anūkais, kurie nepabūgo prapliupusio lietaus ir distanciją įveikė.

Linkėjimus telefonu siuntė Virgis Lepeška, kuris šeštadienį anksti ryte turėjo išskristi iš Europos centro į Europos pakraštį. Sigitas „Kefas“ Kizala paskambino iš Londono ir dalyvavo mini konferencijoje su kolegomis, kurie vieni kitiems palinkėjo įvairių gerų dalykų

Vizualūs šventės atspindžiai. Kaip ir buvo sumanyta, jubiliejinis songas „1981“, kurį atliko Agnė, pritariant Glūko 1981 metų dalyvėms Rasai  ir Ilonai, jau sumontuotas ir pateiktas kaip apšildantis profių pasirodymą, įamžintą antrame filme-koncerte. Jame matysite Algio Verbausko ir Sauliaus Jegelevičiaus atliekamus kūrinius, Agnės pasirodymą ir Alberto „Šekspyro“ Antanavičiaus baladę (dar laukia būti pagamintu). Trečiame filmuke žiūrėkite ir klausykite kaip Liudas Ramanauskas iš  radio stoties FM99 kalbina glūkoidus (dar laukia būti pagamintu). Bene aštuonis senų hitų coverius atlikę Rasa su Dzilbumi liko neužfiksuoti videokameromis ar kitais įtaisais. Gal todėl, jog vienam iš glūkzaurų buvo sudėtinga tuo pačiu metu ir organizuoti ir groti ir filmuoti ir dar visokius kitus dalykėlius kuruoti.

Dėkojame glūkoidams, kurie su meile ir atsakomybe tiesiogiai prisidėjo prie renginio sėkmės: tai Agnė, Alvydas, Saulius, Algis, Albertas, Ilona, Artūras, Rima, Laima, Julė, Virgis, Igoris, Rasa, Donatas, Vytas G., Giedrė, Lina (Vilnius), Ugnė, Liudas ir Kapitonas (prigaudė žuvų).

Sunku būtų paneigti daugelio Jūsų išsakytą teiginį: mes gyvename nuo Glūko iki Glūko.

Iki naujų susitikimų. Laukti liko tik nepilnus metus. O jie prabėga greitai…

 Kamera – Donatas  ||  Montažas – Dzilbus ||  Agnė Ilona Rasa – “Songas 1981“ 

Kamera ir montažas- Dzilbus  ||  “I Dalis. Profių valanda“ ir “II Dalis. Atviraujam ir bendraujam“

Foto galerija. Nuotraukų gausa priklauso nuo jūsų pačių aktyvumo. Šiandien čia daugiausia Algio Verbausko atsiųstų foto.              

Tai įvyko. O kas toliau?

Pastarosiomis dienomis, po fantastiškai puikiai  pavykusio Glūkas 30 susitikimo, stipriai pagausėjo kreipinių srautai į šio tinklapio Galeriją, skambučių telefonu, mailų į glūkoidų paštą. Intereso pagrindinis klausimas – kada matysime nuotraukas, klipą, koncertą. Radio stotis FM99, paskelbusi interviu su vienu glūkoidų pradininkų ir Agne, taip pat pakurstė smalsumą, pranešusi, jog tinklapyje rasite dar daug gražių susitikimo akimirkų.

Viskas bus sustatyta į lentynas. Tas, kuris tai padarys, laikinai neturi tinkamo kompo, galinčio greitai redaguoti aukštos raiškos filmus. Tekstams, galerijoms, filmams parengti reikia  aštuonių dienų savaitėje (kaip bitlų dainoje Eight Days A Week, tik ten dainuojama apie malonesnius dalykus). Siųskite nuotraukas. Šiandien tik maestro Algis Verbauskas jau perpumpavo glūkoidų redakcijai krūvą foto. Dėkojame ir laukiame daugiau.

Glūkas 29

Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos renginiai, Gdynėje vykęs devintasis muzikos festivalis „Heineken Open’er “ su Pearl Jam, Kasabian, Dead Weather, Massive Attack, Hot Chip, Nas & Damianas Marley’is ir kitais, nutekino dalį suvažiavimo dalyvių. Tačiau nesutrukdė Kapitonui atvykti iš Londono ir Onutei iš Vokietijos. Kęstas, berods, penktadienio ryte rekvizavo pakankamą arealą sueigai be teisės įvažiuoti kitiems.

Igoris su Jurga, Alvydas A. Jegelevičius telefonu perdavė linkėjimus, Sigis “Kefas“ Kizala skambino iš Oslo prieigų ir tarė keletą šiltų žodžių glūkoidų bendrijai. Agnė (junior) padainavo Miley Cyrus dainą “Butterfly Fly Away“ ir pasidalino įspūdžiais iš savo viešo prisistatymo tūkstantinei publikai LKL čempionato varžybų metu: ten  sugiedojo Lietuvos himną. Agnė J. po savo dailės parodų Vokietijoje ilsėjosi čia su sūnumi Jonuku, Viduko žmona Onutė, anksčiau nuolat dalyvavusi susitikimuose, po aštuonių metų pertraukos atvyko iš Vokietijos. Vytas “Styga“ Palubinskas  žodį ištesėjo: būsiu čia, kas benutiktų. Tylos minute pagerbėm Mindaugo Leitono atminimą, kurį sunki liga pasiglemžė birželio pabaigoje. Tai jam prieš pora metų, čia prie Glūko dėjome vainiką mindauginių proga.

Publika dalijosi prisiminimais iš studentiškų laikų, aptarinėjo vieni kitų sėkmes ir negandus, o kai kurie naktį svarstė ar A. Kubilius blogas … Pasigedome Alberto “Šekspyro“ Antanavičiaus su “Seminarija“, nuvilnijo pliurpaliukai, jog jis prisirinko baudos taškų, bet kokios tikrosios priežastys jį sulaikė, žino tik pats Albertas.  Virgis Beiša, vienas glūkoidų judėjimo pradininkų, priminė, jog sekantys 2011 bus jubiliejiniai susitikimų metai, o Dzilbus ta proga pridėjo: derėtų gausiai dalyvauti visiems prijaučiantiems ir atvykti nors nusitraukti iki pusės fotkei ant vizitkės prie kuolo , kaip tai atlikome 2006 metais. Šį išsireiškimą prieš trisdešimt aštuonis metus plačiai vartojo Arvydas “Shmitas“ Braždys, kurį su broliu Munžium tikimės kitais metais išvysti čia – prie Glūko. Maestro Algis Verbauskas įsipareigojo prikalbinti maestro Alvydą A. Jegelevičių paruošti sekantiems metams smogiamąjį performansą, papasakojo galybę įspūdžių iš Japonijos, kurią, koncertuodamas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru,  išraižė skersai išilgai. Labai geidžiami dalyviai 30-tame susitikime: Alvydas Petkevičius su žmona Rasa ir vaikais,  Janna iš Vokietijos, Alytaus apskrities naujienų portalo „Alytaus gidas“ redaktorius Ramūnas Bielevičius, Vaclovas Kazlauskas, Liudas Ramanauskas (radio stotis FM99), Žorka Bondarevas, Giedrė ir Zenonas Bulgakovai, Romas Stankevičius, Algirdas Žemaitis, Valentinas Chlevickas, Aldona Marcinkevičienė, Vytautas Galbuogis, Vytautas Pavilonis, kiti paminėti, nepaminėti, VISI buvę ir būsimi dalyviai. Planuokite atvykimą jau šiandien.

Virgis Lepeška, kaip įprasta, pavėlavęs dieną-kitą, atsisveikinimo nuotaikoms vyraujant, sekmadienį įnešė šurmulio į glūkoidų pasaulį. Ir vėl life goes on. Taigi, kaip pasakytų F.Rable, vyraujančių pokalbių temų buvo suskaičiuota 248, jas aptarinėjo visi, įskaitant moteris ir vaikus.

Negadinkime sau  nuotaikos niekais, maitinkimės ekologiškais produktais ir sulauksime naujos šventės! Iki sekančio, jau trisdešimto susitikimo 2011 metais.

Kamera  Styga,  Dzilbus ||  Montažas Dzilbus  ||  Trukmė 00:06:37

Kamera  Styga ||  Montažas Dzilbus ||  Trukmė     00:02:53

Fotogalerija GLŪKAS 29. Ji nuolat pasipildys, kai tik atsiųsite daugiau foto.

Paskutinė metų diena

Kelios valandos paežerėje suburia pabendrauti grupelę glukoidų iš Vilniaus, Kauno ir Alytaus, kurie čia spėja pasidalinti naujienomis apie sėkmes, nesėkmes ar kitus nereikšmingus dalykus, pasidžiaugti vienas kitu ir ne SMS, ne telefonu, o tiesiog paspausti ranką, simpatiškai poniai pakštelti į žanduką ir iš visos širdies palinkėti ko nors šilto 2010 metais. Nenuorama keliautojas Sigis “Kefas“ Kizala, nusprendė, jog ateinantys metai bus paskutiniai neramūs – laikas pradėti sėslų gyvenimą.

Naujametinę naktį Alvydas ir Gintas tradiciškai pakūrė lauželį prie raisto ir mėnesienoje mėgavosi naktiniu Vidzgiriu. Naktį juos palepino 3sat TV kanalas, kuris visą parą transliavo rock around the clock. Štai taip.

Lai visiems šie metai neša tik gėrį ir pakilimą.

Tegyvuoja glūkoidai!

Kamera  Styga, Dzilbus  ||   Montažas   Dzilbus   ||  Trukmė  00:02:06