Kaip mes švenčiam Vasario 16


Prie angelo mūsų meras Vytautas Grigaravičius primena 1918 metų įvykius,  taip pat įvardina  vietos žmones, savo įžvalgomis ir darbu prisidėjusius prie Nepriklausomybės įtvirtinimo. Gal pirmą kartą per 25 metus, miesto vadų kalba buvo trumpa, konkreti  be menkiaverčių kalbinių trafaretų tokia svarbia kraštui proga.

Su Vytu ”Watu” Malinausku apgailestaujame, jog mūsų bendraamžių tokiose sueigose vis rečiau galima pastebėti. Dar Žūsinas, visada pasitempęs, visada kažkodėl vienas, pasilabina. Pasigendame Algirdo Žemaičio, bet jaučiame, jog jis kažkur minioje. Miela buvo sutikti Laimą Elsnerienę, jei nežinote, tai Šekspyro sesutė. Igoris šiandien dirba, todėl pasimatyti neteko. Dar ieškojom Romo Požėros, tauraus žmogaus, kuris šio renginio nepraleistų niekada. Nors susitikti nepavyko, jis vėliau paskambino ir pasveikino visus su Nepriklausomybės diena.

IMG_4914

Viktorui Ščetilnikovui, dirigavusiam karo vamzdžių orkestrui, buvo išsakytas komplimentas už nepriekaištingai atliktą LT himną.

Knaipėje prie buvusio knygyno, kurį vandalai sovietmečiu nugriovė, kartu su Vytautu Paviloniu, mūsų tinklapio apžvalgininku ypač brandžiomis temomis ir Watu, prisimename miesto futbolo praeities detales ir Antaną ”Žąsiną” Antanavičių, Šekspyro brolį, futbolistą ir transporto darbuotoją, bet svarbiausia,  nepriekaištingą mūsų visų draugą. Prisimename ir  Aleksandrą Skačkovą, hipsterį, nepakartojamos ševeliūros savininką, puikų draugą, kuris mus paliko mus prieš Naujuosius. Pirmadienį LRT radijas priminė, jog poeto Algimanto Baltakio žodžiais sukurta begalė estrados songų. Ir Saška jo eilėms pritaikė savo dainą ”Mažoji Legenda”. Kai Virgis Grigaitis, trumpam grįžęs iš Norvegijos, sudainavo Saškos dainą, Dzilbus jam pasakė, jog žino kitą versiją, kuri jam ženkliai labiau priimtina. Ir tai yra Alvydo Jegelevičiaus interpretacija su Marijos Magdelenos arijos fragmentu iš Jesus Christ Superstar rokoperos.

Jie dar kalbėjo apie sudėtingą žmogaus vidinį pasaulį, informacinių technologijų pasiekimus ir nuošidžiai stebėjosi tais, kurie  nuoširdžiai žavisi savimi, jog nieko apie tai neišmano.

Tiek momentų, kurie prabėgo per 2 valandas, minint Nepriklausomos Lietuvos atkūrimo šventę.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s