Alvydas apie Jurgį Kunčiną


ALVYDAS AUGUSTINAS JEGELEVIČIUS

alvijago

Su šviesiu liūdesiu ir ilgesiu menu Jurgį, mūsų kartos metraštininką ir dar daugiau – gerbusį praeitį taip, kad surūdijusi vinis, žmogaus rankų turėta – prabildavo…

Giedrė priminė tą liūdną gruodį, kai po Frankfurto mugės Jurgis grįžo pakylėtas ant svaigios, europietiškos literatūros bangos, kartu iškėlęs ir savo žemietį A. A. JONYNĄ, tuo pačiu ir man biskį bakstelėjo… Ačiū jam.
Niekas neabejojo – nacionalinė premija ėjo tiesiai į Jurgio glėbį, ir – pelnytai, kad ir būtų dvi ? Deja – vienas dzūkas (ar tik dūkas-ūkas-udas-adas) pasuko ją, tą premiją, šonan ir įteikė greta Jurgio stovinčiam – kitam dzūkui… Viskas teisinga pagal seną formulę – dzūkas dzūkui akies nekerta – kai dviese, bet jei trise ?.. Čia prasideda amžina kaip pasaulis istorija, o Lietuvoj trečias visada kvailas…
Va tada – Jurgis mažumėlę paleido arklius… Paskutinį vakarą šalia jo buvo senas univero kursiokas (juos abu išmetė už karinės katedros nelankymą). Jurgis išgėrė alaus, pasiskundė bloga savijauta (širdimi), atsigulė ant dešinio šono, paparašė draugo neišeit, pabūt ir pastatyt bokalą šalia… Tas sėdėjo sėdėjo, žiūrėjo į tą pilną bokalą, kol, neiškentęs, priėjo…
Premijos kūrėjams reikalingos ne tik dėl pinigų, nors niekas šioj žemėj nepaneigs šio noro, bet… Jurgiui reikėjo to – pelnyto dėmesio, įvertinimo ir truputėlio pagarbos už tą , kaip jis pats sakė – darboholizmą. Juk, kai po paskutinės eilių knygos Jurgis išleido savo nuostabų “Vaizdą į mėnulį”, kai kas jam skaudžiai bakstelėjo – “ko lendi į prozą, tu – poetas”. Prisimenu jo liūdesį, neviltį,.. Taip, tuomet jis buvo įžeistas. Gal tai ir suteikė jėgų jo darboholizmui ?..
Už šviesų Jurgio atminimą
Geriausios sėkmės Jums Visiems

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s