Gitara ir alternatyva. Viskas PUŠIES kavinėje

Esu ne kartą skaitinėjęs Jūsų puslapį, aptikau daug įdomių dalykų ir bendrumų su mano paties pasaulėžiūra. Ta proga norėjau pakviesti į koncertą Alytuje, kuriame grosiu. Kadangi nemažai Jūsų kompanijos narių, kaip suprantu, yra klasikinio roko, įskaitant ir psichodeliką, gerbėjai ir šiaip melomanai, manau ir mano grojama muzika, kurią įvardinu kaip “akustinę psichodeliką“, “free folk“, “experimental folk“, gali sudominti. Algis Fediajevas

Prieš metus pirmąsyk koncertavęs Alytuje, Menininkų kavinėje „Pušis“, Algis Fediajevas niekaip negalėjo atsispirti pagundai čia sugrįžti ir šiemet. Kovo 17 d. 21.00 klausytojai vėl galės išgirsti visiškai netradicinę Lietuvos kontekste jo akustinę muziką, į kurią galima žvelgti lyg į mėginimą suderinti priešybes: didelį dėmesį skirdamas pačiai dainai, jos melodijai, tekstui, jausmui tuo pačiu atlikėjas dainos rėmus nuolat laužo originaliu grojimo stiliumi paremtomis psichodeliškomis ir šamaniškomis akustinės gitaros variacijomis, svyruojančiomis tarp ramios harmonijos ir agresyvaus chaoso. Nuolatinis kitimas, nesvarumas, ramybės nebuvimas glūdi ir Algio Fediajevo dainų tekstuose, bet galima eiti ir toliau – tai atsispindi ir atlikėjo muzikinėje biografijoje, paženklintoje įdomių klajojimo motyvų: pirmasis koncertas įvyko ne Lietuvoje, o Gruzijoje, pirmas albumas išleistas Slovakijoje, koncertuota Anglijoje, Ukrainoje, Lenkijoje, Austrijoje, Estijoje, Latvijoje, Slovakijoje, o kur dar grojimai daugybės Europos ir ne tik miestų gatvėse

“Arkos“ galeroje atsiskleidė Alytaus meno bitės (atnaujinta)

VYTAUTAS STANEVIČIUS


Vilniuje, Lietuvos dailininkų sąjungos galerijoje “ARKA” š. m. kovo 13 d. atidaryta Alytaus dailininkų ir fotografų paroda ALYTAUS DAILĖ. RETROSPEKTYVA 2012 – 2018, kuri veiks iki š.m. balandžio 7 d. Savo kūrinius joje eksponuoja trys dešimtys Alytaus krašto menininkų, kuriuos bendram projektui sutelkė nuo 2012 m. aktyvią vizualaus meno puoselėjimo ir sklaidos veiklą vykdanti VšĮ „Egarta“ (direktorius dail. Evaldas Grinius).
Glūkoidai neliko nuošaly nuo šio išskirtinio Alytaus menui renginio, su kuriuo supažindiname savo bendraminčius ir sielos draugus.
Pristatomojo turo po Lietuvą metu projektas „Vizualus menas Alytus“ suteikė galimybę su Dzūkijos sostinės kūrėjų darbais susipažinti įvairių mūsų šalies regionų meno mylėtojams. Paroda buvo nukeliavusi ir į kaimyninę Lenkiją bei buvo eksponuojama Alytaus užsienio miesto partnerio Suvalkų Dailės galerijos „Chlodna 20“ erdvėse.
Kas gi tie menininkai, kurių darbai beveik mėnesiui jaukiai įsitaisė sostinės „ARKOS“ galerijoje?
Tai: Faustas Augustinas (fotografija); Justina Abramavičiūtė (stiklas); Zenonas Bulgakovas (fotografija, LFS narys); Janina Džervutė (keramika, LDS narė); Andrius Grigaliūnas (tapyba); Danutė Garlavičienė (keramika, LDS narė); Evaldas Grinius (tapyba, LDS narys); Rimantas Galeckas (tapyba); Algirdas Judickas (koliažas); Benjaminas Jenčius (akvarelė, LDS narys); Jolita Jasevičienė (koliažas); Vidmantas Jankauskas (tapyba); Adolfas Klastaitis (tapyba); Algimantas Kazlauskas (keramika, skulptūra); Ilona Kalibatienė (keramika); Vytautas Kolesnikovas (tapyba); Gintarė Markevičienė (pastelė); Alvydas Petkevičius (tapyba); Kostas Poškus (tapyba); Gediminas Ryženinas (fotografija); Loreta Skruibienė (tapyba); Zita Stankevičienė (fotografija); Arvydas Švirmickas (tapyba); Raimondas Šimkevičius (instaliacija); Arūnas Vaitkus (tapyba, asambliažas); Gediminas Vaitekūnas (tapyba); Ingrida Vaitkienė (tapybinis koliažas); Zenonas Šilinskas (fotografija, LFS narys); Rasa Valiukevičiūtė (fotografija); Vitas Zabita (tapyba).

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

EUGENIJUS VNARAUSKAS

Vilniuje „Arkos“ galerijoje, atidaryta Alytaus dailininkų darbų paroda „ALYTAUS DAILĖ. RETROSPEKTYVA.“ Dalyvavo visas Alytaus dailininkų desantas. Ir šauni glūkoidų kuopa. Siunčiu fotoreportažą iš parodos atidarymo. Nuotraukose – žmonės. Kad pasigrožėti šių žmonių kūriniais, reikia atvykti personaliai iki  balandžio 7 dienos.

 

Fotogalera. Autoriai: Eugenijus Vnarauskas ir Vytautas Stanevičius

Kovo 8. Kas tai?

Šį straipsnį paskelbėme prieš metus – 2017. Kadangi kartojimas yra mokslų motina,  tai pakartoti šį postą, įstabios šventės proga, nebus kenksminga.

Pasidavę inercijai, Kovo 8-ąją minime ir švenčiame, nes dar sovietinė propaganda įkalė į galvas, jog tai moters lygybės, dorybės ir žavesio šventė. 1857 kovo mėnesį  Niujorko Žemutinio Ist Saido rajono tekstilės fabriko darbuotojai, dauguma moterys išėjo į gatves, siekdami sutrumpinti darbo laiką ir pagerinti darbo sąlygas. Lygiagrečiai šiam įvykiui 1857 metų kovo 8 dieną Niujorko prostitutės išėjo į gatves ir savo pyktį nukreipė uosto ir miesto valdžiai. Mat pastarieji  jūreiviams vėluoja sumokėti atlyginimus. Šias demonstracijas išvaikė policija. Panašios akcijos pasikartojo Paryžiuje 1894 metais, 1896 kovo 8 d.  Čikagoje, o 1909 vėl Niujorke.

Pasulinės revoliucijos organizatorės ir propagandistės Klara Cetkin ir Roza Liuksemburg ĮŽVALGIAI pasinaudojo šiais pasikartojančiais įvykiais ir  gana sėkmingai įkorporporavo moteris į pasaulinę komunizmo statybą. Jos  panašias moterų eitynes suorganizavo 1910 metais Vokietijoje, o 1911 kovo 8-ją paskelbė moterų kovos už laisvę, lygybę ir kitų patrauklių sąvokų tarptautine diena. Tačiau nemažai istorikų mini ir kitą, religinę  šventės kilmės teoriją, pasak kurios, moterų socialisčių judėjimo istoriją Klara Cetkin ketino susieti su savosios, žydų tautos istorija, o, tiksliau, su persų karaliaus Kserkso žmona Estera.

Jau gerokai vėliau, sovietmečiu buvo nuspręsta, kad apie prostituciją kalbėti nedera, bet moterų demonstracijas reikia paversti savo ideologijai naudingais faktais, tarnaujančiais tarybinės moters įvaizdžio kūrimui. Tai ir padarė.

Tarptautinė moters diena pripažinta ir Jungtinių Tautų Organizacijos, o pasaulyje švenčia ją šalys, kuriose komunizmas buvo kuriamas arba ir dabar viena ar kita forma egzistuoja. Žemėlapyje matote spalvas. Kuo raudonesnė, tuo labiau švenčiama. Tik neaišku kodėl. Ar dėl raudonos ideologijos, kuri niekaip neišgaruoja ar nuo raudonų rožių, kurias  šiuose kraštuose moterims įteikia vyrai.  Žemėlapyje dar galite pastebėti, jog civilizuoti Vakarai laikosi santūriai. O Lietuvoje tai nėra Valstybinė šventė, tik atmintina diena.

Nors šios šventės kilmė nėra krištolinė, įvykių kontekste atsispindėjo moterų kova už norą turėti vienodas teises su vyrais. Na, negalima mokėti mažesnio atlygio vien už tai, kad jos moterys ir daugybę kitų dalykų. Tačiau tokių švenčių fone gimsta feminizmas, transseksualų judėjimai, kiti, džiūstantys nuo dėmesio stokos individai ar jų grupės.

Švęsti ar nešvęsti kovo 8-ąją? Elkis taip, kaip tavo vidinis balsas liepia, bet nepamiršk minėti  MOTINOS dieną gegužės pirmąjį sekmadienį. Vyre, pasveikink tą dieną savo Moterį – ji tavo vaikų Mama. Vaikai, pasveikinkite, apkabinkite savo Mamą, padėkokite jai – ji jus pagimdė, užaugino. Jaunuoli, pasveikink savo panelę. Lai pajunta, jog yra mylima ir gerbiama, nors mama taps vėliau!!! Švęsk MOTINOS dieną!

Vytas „San Simnas“ Stanevičius Kovo 8-sios proga siunčia moterims sveikinimą:

Dėl Jūsų šiandien mes galime viską… Su Kovo 8-ąja, brangiosios.
Jūsų kačiukai

Albertas ir glūkoidai: linkėjimai merui VYTAUTUI GRIGARAVIČIUI

Vytautai, su Gimtadieniu! Sveikatos, sėkmės ir Tau, ir aplink Tave. Gimtadienio proga siunčiu vieno Tavo (kai dar buvai komisaras) “sodinuko“ “maliavą“. Prisiminkim…

Albertas “Šekspyras“ Antanavičius su bendraminčiais iš glūkoidų sąmbūrio

 

Šekspyro akustinis sveikinimas.  Nuoširdus ir subalansuotas.

Vilniaus glūkoidai: kaip mes švenčiam atmintinas datas.

VYTAUTAS STANEVIČIUS


Pamaniau, kad reikia pasidalinti su glūkoidas, kaip su draugais atšventėm jubiliejinį Lietuvos gimtadienį Neries pakrantėje šalia Vilniaus. Įvairios kartos, nuo didelio iki mažo ir atvirkščiai, smagiai pašventėm, pabendravom ir pasilinksminom. Glūkoidams atstovavau aš su žmona Diana, o visi kiti irgi glūkoidiškos “dūšios“. Tvyrojo liepos pirmo savaitgalio (lyg prie Glūko) atmosfera, nežiūrint, kad aplinkui buvo sniegas… Vis tik atmosfera buvo išskirtinė, nes tai įvyksta kartą per šimtą metų, o prie Glūko kasmet.
Kaip ten bebūtų, bet reikalingas žmogus, kuris labiau degtų už kitus, kurio charizma, patrauklumas įkvėptų visus. Šitam sambūryje, tai Danas Babenskas, savo svajonėm, gebėjimu vienyti šauniems dalykams yra glūkoido Ginto (vienintelio Dzilbaus) atitikmuo. Danas ir aviatorius, ir radijo bangomis valdomų laivų kūrėjas ir… dar daug kas… Man džiugiausia, kad Danas ir aistringas vabalistas. Niekada neatsisako pagelbėti, jei legendinio automobilio Vabalo šeimininkui prireikia pagalbos.
Čia, Neries pakrantėje, šalia Dano namų ilsisi ir prieš kelis metelius simboliškai palaidotas LITAS. Vieta žinoma, tai kai tik bus laikas išsikasim, jei lobių ieškotojai anksčiau to nepadarys 🙂
Greta įkasėme ir kapsulę su mūsų linkėjimais ateities kartoms… Kaip sakė vienas iš mūsų, “gal atsiras koks MAŽYLIS, kuris ras ją po kito 100 metų su mūsų svajonėmis ir palinkėjimais“…

Nuotraukų abume ieškokite Dano: tas su geltona striuke ir mėlynu peruku.

 

Tarpušvenčiui tinkamas žiūrėti klipas. Rekomendavo Vytautas “San Simnas“ Stanevičius

Tarpušventis pas Kaziuką

EUGENIJUS VNARAUSKAS

Vilniuje šurmuliavo Kaziuko mugė, keletą akimirkų siunčiu glūkoidams. Įdomus kadras su muzikantu, grojančiu savadarbiu instrumentu iš ,,bambalių“. Taip pat, stabtelėjęs prie vigvamų, Virginijus Savukynas.
Nors jau prasidejo pirmas pavasario mėnuo, bet žiema dar spardosi. Linkiu Jums nesušalti ir žinoma nesusirgti.

Linkejimai iš Vilniaus nuo Geniaus.

 

Lietuvai 100. Juozas Bulvičius –mano senelis

BIRUTĖ GAUČIENĖ Lietuvos valstybingumo 100-mečio proga  deklamuoja savo eilėraštį ir sveikina visus teisingus žmones su svarbia Lietuvai švente. Linki kantrybės ir išminties. Valio!

 

Kai tapome NATO ir ES nariais, glūkzauras Virgilijus Beiša 2004 metais Dzilbui sakė: dabar aš ramus, visa kita sutvarkoma. Dzilbus: aš taip džiaugiuosi šiais dviem, be galo svarbiais įvykiais ir, Virgi, visiškai sutinku su Tavimi, tačiau tiems “kitiems“ reikalams, manau,  sutvarkyti prireiks 50 metų, lygiai tiek, kiek buvome okupuoti. Tiek metų prireiks, kol tauta atstatys savo mentalitetą, o piliečio moralinės nuostatos priartės prie  prieškarinės smetoninės Lietuvos lygmens. 2040 metais neliks Lietuvoje vatnykų, runkelių, Kremliaus trolių, uspaschininkų ir paksininkų. Kai tokių nebus, niekas nerinks įvairių šustauskų ar gražulių. Tauta pasveiks.  Sveika tauta rinks teisingai mąstančius politikus, sugebančius vairuoti kraštą link giluminių europinių vertybių. Šiandien turime Laisvę ir Nepriklausomybę – tai, ką privalu  saugoti ir branginti, bet “kiti“ reikaliukai dar plaukioja vėjyje. Iki apsivalymo liko 22 metai. Būkime kantrūs, sumanūs ir susikaupę. 

Vasario 16-toji – tinkama proga prisiminti prieškario Lietuvos garbingus žmones. Besikapstydamas po savo genealoginio medžio archyvus, Dzilbus randa straipsnį apie savo senelį, jį pažinojusio amžininko rašytą.

VLADAS  ŽEMAITIS

Tuomet gyvenau Vilniaus gatvės galugatvyje, netoli išvaizdaus Bulvičių namo. Juozas Bulvičius – Lietuvos knygnešys, Tėvynei nusipelnęs, labai nuoširdus. Nors ir labai turtingas, valdė Simanėliškių dvarą, turėjo, kiek pamenu, gal net pagrindinį akcijų paketą Marijampolės cukraus fabrike, tačiau mėgdavo bendrauti su paprastais ir neturtingais žmonėmis. Dažnai sakydavo žmogų ne plunksnos puošia, bet darbai, santūrumas, meilė artimui. Bulvičiai buvo religingi žmonės. Kalėdodami Vilniaus gatvėje kunigai visuomet Bulvičynėje vakarieniaudavo. Jo žmona labai dažnai mane pakviesdavo tai gatvę nušluoti, tai kokį darbą atlikti. Už paslaugas dosniai atsilygindavo. Tačiau labiausiai stebindavo Bulvičiaus maudymasis eketėje. Netoli Bulvičių daržo tekėjo vandeningas Vilkaujos upelis, šiandien grioveliu tapęs. Anuomet pilnas gilynių. Kunigai, dalį upelio aptvėrę aklina tvora, maudyklę įsirengė. Bulvičius, palikęs ant ledo kailinius, nuogas panirdavo į prakirstą eketę. Joje maudydavosi. Smalsius vaikus net šiurpas krėsdavo. O turtuolis, nekreipdamas į juos dėmesio, lėtai eketėje maudydavosi. Tada nesupratau, kodėl toks turtingas žmogus, kurio namuose buvo vonia, drąsiai lysdavo į ledinį vandenį. Tiktai vėliau sužinojau – jo širdelė negalavo…

Bulvičius mėgo humorą. Retkarčiais, su kairiųjų pažiūrų kaimynais, gyvenančiais Vilniaus gatvėje, juokais pasiginčydavo: kaimyne, kiek žinau, esi buvęs Rusijoje. Kovojai raudonųjų pusėje. Aš – kaptalistas, nepykstu. Tavo vienoki įsitikinimai, mano kitoki. Tiktai kvailiai dėl politikos pykstasi, juk visi esame lietuviai… Jam atsakydavo: tave pirmajį nušaučiau, jeigu tarybų valdžia sugrižtų [turima galvoje 1917-1919 metai – gluk.pastaba]. Bulvičius kvatodavo: netikiu, jog šautum. Esi neblogas kaimynas…

Kuomet rusai užėmė Vilnių, vėliau jį sugrąžino Lietuvai, Bulvičius nujautė: “Negerai viskas klostosi. Rusai ne gera valia Lietuvai “padovanojo“ sostinę“. Pergyveno. Rūpesčiai dar labiau alino nesveiką širdį. Vilniaus gatvės gyventojai vis rečiau matydavo buvusi knygnešį. Bulvičius mirė okupacijos išvakarėse, dar laisvoje Lietuvoje… Buvęs Lietuvos knygnešys vertas šviesaus atminimo. Vikaviškio ar gretimų rajonų žmonės, kurie geriau pažinojo Bulvičių, galėtų parašyti “Sūduvos kraštui“. Jo dukros, kiek teko girdėti, pasitraukė į Ameriką. Sūnus, tarnavęs Lietuvos kariuomenėje, nespėjo i Vakarus pasitraukti. Retkarčiais aplankydamas tėviškės sodą, stabteliu ties nugriautu Bulvičių namu. Net pamatai baigiami išardyti…

 

Dzilbaus seneliai, mama, dėdės ir tetos arba visa Bulvičių  šeima 1938.  Vilkaviškis. Iš Kauno atostogų parvykusios studentės: Gražina (būsima Dzilbaus mama gydytoja-odontologė) ir būsima pedagogė Birutė (vėliau: tremtis Sibire, 1967 emigravo į Kanadą),  Kęstutis – Paryžiaus Sorbonos universiteto absolventas, Kauno Pieno centro direktorius –  po karo pasitraukė į Kolumbiją, karo aviacijos kapitonas Albinas – žuvo pirmomis karo dienomis, palaidotas Kauno Panemunės kapinėse, generalinio štabo majoras Vytautas – vėliau raudonųjų “išlaisvintojų“ nukankintas ir Gorkio kalėjime sušaudytas, jaunėlės: Danutė (emigravo į Kanadą) ir Aldona (visą laiką gyveno Kaune, Dainos gatvėje, pažinojo “Gintarėlius“, nes dirbo jų mokyklos bibliotekoje). Centre –  Suvalkijos ūkininkų sąjungos pirmininkas, knygnešys JUOZAS BULVIČIUS su žmona Konstancija. Po trejų metų iš Rytų atsibastę raudonieji vandalai  sujaukė šios laimingos šeimos gyvenimą.

Daugiau Vasario 16-tosios  temų glūkoiduose:
> DATOS IR ŽMONĖS (apie majorą Vytautą Bulvičių išsamiai)
> TERMINAI IR LIKIMAI (VISKAS LABAI PAPRASTA)  (rasite kaip menami Dzilbaus draugai jį vadino komunistu)